Search
Close this search box.

Aan de slag met successen; tijd om te gaan PIMmen!

We zitten midden in de tweede Covid golf. Het is weer spannend of de professionals in de zorg het allemaal gebolwerkt krijgen. Bij mij zijn veel beelden en signalen blijven hangen van het desastreuze effect dat de eerste lockdown heeft gehad op de kwaliteit van leven van cliënten. De verhalen van klanten over het situaties van die maanden kwamen heel hard aan.

Het leek erop, dat als het er echt op aankomt, de kwaliteit en veiligheid van zorg haaks staat op kwaliteit van leven. Dat als het echt spannend wordt, we teruggrijpen naar landelijke richtlijnen en sturing. Vaak ten koste van het persoonsgerichte in de zorg. Den Haag centraal in plaats van de cliënt centraal, op zoek naar leiderschap en duidelijkheid in tijden van crisis.

Gelukkig waren er ook andere geluiden. Geluiden over lokale speelruimte, waarin zorgprofessionals samen met hun cliënten en naasten naar de menselijke maat zoeken. En kwaliteit van zorg én kwaliteit van leven met elkaar in balans brengen. Zoals die van Stichting Vughterstede. Zij hebben de landelijke veiligheidsrichtlijnen met Cliëntenraad en OR samen vertaald naar humane en veilige spelregels. Die door de teams worden gebruikt om de veiligheidsrisico’s zelf af te wegen op de weegschaal van leefbaarheid. Samen leren, ook in tijden van crisis.

Een heftige crisis is volgens mij goud waard, als je bereid bent ervan te leren en hem te gebruiken voor echte vernieuwing. Om met elkaar risicobewustzijn, alertheid en creativiteit te vergroten. En dat is volop gebeurd want voorbeelden in lijn met die van Vughtherstede zie ik tijdens deze tweede golf veel vaker voorkomen. Er is veel geleerd in de eerste golf dat nu wordt gebruikt in de tweede. De successen en opstekers zijn blijven hangen en worden nu breder toegepast. Deze veerkracht en creativiteit buiten de box hebben we nodig. Nu misschien wel meer dan ooit.

Om dit leerproces te ondersteunen hebben wij een aantal tools en trainingen ontwikkeld om Positieve Incidenten te kunnen Melden. Oftewel, te kunnen PIMmen. Ook te gebruiken in tijden waar er geen crisis is trouwens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een module voor het melden van successen en opstekers. Daar kun je alle situaties in kwijt waar je als medewerker, cliënt of organisatie baat bij hebt gehad. Want gelukkig gaat er ook heel veel wél goed. Samen deze concrete situaties analyseren en er achter komen wat de kernoorzaken zijn dat het zo goed is gelopen, geeft heel veel energie en verbetervermogen!

Of de “afgelopen maandmeting” waarin je met een korte waardering aangeeft hoe je de maand hebt beleefd en wat de irritaties, maar ook de successen van afgelopen maand zijn geweest. Dit is een soort doorlopend verbeter MTO (medewerker tevredenheidsonderzoek), dat met een kleine tijdsinvestering tot een prima gesprek over successen en het borgen daarvan leidt.

Om de vaardigheden van het positief en waarderend analyseren en auditen te ondersteunen, hebben wij ook praktische (team-)trainingen ontwikkeld. Zoals de Prisma Positief, die je leert te onderzoeken hoe het komt dat je succesvol bent geweest. En hoe je kunt zorgen dat dit in de toekomst vaker gaat gebeuren.

Triaspect biedt aan al haar vaste klanten een Samen Sterk-cadeautje aan. Gedurende de Covid-periode kun je gratis gebruik maken van een van de PIM modules.

Wil je in gesprek met ons over de PIM modules of een van de positieve analyse of audittrainingen, neem contact op met ons via info@triaspect.nl of tel 024-4100050.

Pim Südmeier
Directeur Triaspect

Informatie aanvraag
SOFTWARE

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Bestelformulier

Getoonde prijzen zijn inclusief BTW.
U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Vrijblijvende prijsopgave aanvragen trainingEN

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.