Search
Close this search box.

Advies en begeleiding

Veiligheid en kwaliteit leiden tot tevreden cliënten en medewerkers en een gezonde, duurzame organisatie.

Triaspect heeft een breed team van adviseurs op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg. Wij geven advies enerzijds over structuur en systemen die gehanteerd worden (“harde” kant), anderzijds over cultuur, skills en het persoonlijk leiderschap van de mensen binnen de organisatie (“zachte” kant). Door in deze samenhang te adviseren, creëren wij maximaal resultaat.

Samen met u verbeteren wij de veiligheid voor de cliënt én de medewerker.

Quickscan integrale veiligheid

Naast het hebben van een slim kwaliteitsmanagementsysteem en het hanteren van goede analyse- en verbetermethodieken is het van belang dat er een klimaat of cultuur aanwezig is waarin risico’s en incidenten besproken kunnen worden. Waar melden niet gebeurt omdat het moet, maar omdat het de basis is van het verbeterproces. Deze visie op veiligheid wordt binnen organisaties vormgegeven in een veiligheidsmanagementsysteem (VMS).

Triaspect voert quickscans uit op alle onderdelen van het veiligheidsmanagementsysteem.

Team- en leiderschapsontwikkeling

Een team is het ideale platform om van elkaar te leren en te verbeteren. Het vergroten van de verbetercultuur binnen teams heeft een positief effect op de zorgprocessen en de tevredenheid van de cliënten. Én vergroot de betrokkenheid en werkplezier van de medewerkers. 

Om organisaties te ondersteunen bij de ontwikkeling van een veilige verbetercultuur binnen zorg- en managementteams,  heeft Triaspect door de jaren heen een set aan praktische handvatten en werkvormen ontwikkeld, waarmee teams en hun leidinggevenden de juiste stappen kunnen zetten in hun team- en cultuurontwikkeling.  Met als doel concrete verbetering van kwaliteit en veiligheid én van de verbetercultuur. 

Impulsmanagement

Af en toe heeft een organisatie een kwaliteitsimpuls nodig om een volgende stap te kunnen maken in de veiligheidscultuurontwikkeling. Of om een concreet kwaliteitsprobleem op te lossen, een proces te verbeteren of een specifiek verbeterplan te borgen. Geen interim-management. Maar een juiste impuls op de juiste plek bij de juiste personen.

Organiseren van de zorg van de toekomst

De uitdagingen waar de zorg de komende jaren voor staat zijn enorm. Krapte op de arbeidsmarkt, een groeiende zorgvraag die steeds zwaarder is, complexe financiële en wettelijke richtlijnen zijn hier enkele voorbeelden van. Slim en slagvaardig organiseren is essentieel  als je tegelijk veilige en menswaardige zorg wil verlenen aan cliënten én een goed werkgever wil zijn voor alle zorgprofessionals. Dat lukt niet iedere organisatie. Er zijn vaak ingrijpende organisatorische aanpassingen nodig om dit wel waar te kunnen maken. Andere processen, andere manieren om het werk te verdelen, te coördineren en besturen, veranderingen van cultuur en gedrag, van werkplekinrichting, van competenties en van rollen van werknemers en managers. Organisatievernieuwing op de harde kant (structuur en systemen) in samenhang met de zachte kant (mensen en cultuur).

Informatie aanvraag
SOFTWARE

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Bestelformulier

Getoonde prijzen zijn inclusief BTW.
U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Vrijblijvende prijsopgave aanvragen trainingEN

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.