Organiseren van de zorg van de toekomst

Als het licht boven niet schijnt, schemert het de hele weg naar beneden…” (Triaspect 2015)

De uitdagingen waar de zorg de komende jaren voor staat zijn enorm. Krapte op de arbeidsmarkt, een groeiende zorgvraag die steeds zwaarder is, complexe financiële en wettelijke richtlijnen zijn hier enkele voorbeelden van. Slim en slagvaardig organiseren is essentieel  als je tegelijk veilige en menswaardige zorg wil verlenen aan cliënten én een goed werkgever wil zijn voor alle zorgprofessionals. Dat lukt niet iedere organisatie. Er zijn vaak ingrijpende organisatorische aanpassingen nodig om dit wel waar te kunnen maken. Andere processen, andere manieren om het werk te verdelen, te coördineren en besturen, veranderingen van cultuur en gedrag, van werkplekinrichting, van competenties en van rollen van werknemers en managers. Organisatievernieuwing op de harde kant (structuur en systemen) in samenhang met de zachte kant (mensen en cultuur).

Onze adviseurs helpen bij het bouwen en inrichten van veilige organisaties en netwerken die in staat zijn om met de complexiteit en dynamiek van de zorg van de toekomst om te gaan. Op een manier die goed is voor alle betrokkenen. We helpen ook bij het vergroten van de slagvaardigheid en wendbaarheid van die organisaties zelf. En we helpen bij het ontwerpen en begeleiden van de veranderprocessen die daarvoor nodig zijn. Of het nu gaat om het richten of inrichten/ontwerpen van de organisatie, of om een unieke veranderaanpak, onze ambitie is steeds om de condities te creëren die mensen tot beter samen beslissen, afstemmen en handelen in staat stellen.

Wij kunnen adviseren in verschillende fasen van uw organisatievernieuwing, bij het:

Belichten van externe ontwikkelingen, nieuwe wetgeving, technische en sociale innovatie en de noodzaak en motivatie tot veranderen.

Richten van de ambitie en de vertaling in visie en strategie. Samen het “Waarom” en de “Hoe” van de organisatievernieuwing vormgeven met elkaar.

Inrichten van de organisatie om de juiste condities te creëren om slagvaardig, lerend en verbeterend te werken met elkaar.

Verrichten van de verandering, het creëren van beweging en het ontwikkelen van een lerende slagvaardige organisatie.

Onze adviseurs gaan samen met u in gesprek en vanuit daar wordt besloten wat de best passende interventie is.

Informatie aanvraag
SOFTWARE

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Bestelformulier

Getoonde prijzen zijn inclusief BTW.
U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Inschrijven Triascoop

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Vrijblijvende prijsopgave aanvragen trainingEN

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.