Quickscan integrale zorgveiligheid

In iedere zorgorganisatie draait het om veilige zorg. Veilige zorg wordt georganiseerd in een veiligheidsmanagementsysteem. De voorwaarden waaraan het systeem moet voldoen bestaan uit:  

  • Beleid en visie: het formuleren van een veiligheidsbeleid en strategie
  • VIM: het veilig incidenten melden
  • PRI: inzichten in risicovolle processen
  • Continu verbeteren: het blijvend verbeteren van de zorgveiligheid
  • Cultuur: het creëren van een veilige cultuur
  • Cliëntenparticipatie: het betrekken van cliënten (patiënten) bij veiligheidsbeleid en –strategie
  • Persoonlijk leiderschap: eigen verantwoordelijkheid tonen ter verbetering van de zorgveiligheid

 

Triaspect voert quickscans uit op alle voorwaarden van het veiligheidsmanagementsysteem en brengt hierna advies uit om de zorgveiligheid naar een hoger niveau te tillen. 

Een quickscan is een methodiek waarbij we beleidsdocumenten en protocollen reviewen, medewerkers interviewen en meelopen in de praktijk om in kaart te brengen wat uw organisatie wel en niet op orde heeft met betrekking tot de eisen en normen omtrent een goed veiligheidsmanagementsysteem. De uitkomsten van de quickscan worden verwerkt in een rapportage met conclusie en aanbevelingen. 

Wij werken graag samen met een team van professionals van uw organisatie bij het uitvoeren van de quickscan, omdat wij ervan overtuigd zijn dat vormen van action learning (leren door te doen) het beste rendement opleveren. Daarbij is het van belang dat onze werkwijze de gewenste cultuur van meer eigen verantwoordelijkheid en veiligheidsbewustzijn faciliteert. Door de professionals al bij de start van het ontwikkelingstraject actief te betrekken, hen feitelijk zelf de ‘diagnose’ te laten stellen, worden zij mede-eigenaar van de uitkomsten van de quickscan. 

Informatie aanvraag
SOFTWARE

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Bestelformulier

Getoonde prijzen zijn inclusief BTW.
U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Inschrijven Triascoop

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Vrijblijvende prijsopgave aanvragen trainingEN

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.