Team- en leiderschapsontwikkeling

Triaspect heeft veel ervaring met het ontwikkelen van een veilige verbetercultuur binnen zorg- en managementteams. Het MOVE-model is hierbij een krachtige leidraad.

MOVE een veranderproces dat begint bij een meldcultuur, waarin het melden van incidenten en risico’s centraal staat. Een goede meldcultuur is een voorwaarde voor een open cultuur waar, in een veilig klimaat, open met elkaar gecommuniceerd en geanalyseerd wordt. Dat is een basis voor verbeteren. Het voortdurend bezig zijn met het bedenken, invoeren en evalueren van verbeteracties staat voor de derde fase: verbetercultuur. Van verbeteren binnen het team evalueren we naar verbeteren over de teamgrenzen heen. Excellerende teams delen kennis en tonen ondernemerschap, zodat verbeteringen goed geborgd worden en anderen van hen kunnen leren. 

Een team is het ideale platform om van elkaar te leren en te verbeteren en cultuurverandering met elkaar vorm te geven. Het vergroten van de verbetercultuur binnen teams heeft een positief effect op de zorgprocessen en de tevredenheid van de cliënten. Én vergroot de betrokkenheid en werkplezier van de medewerkers. 

Om organisaties te ondersteunen in het ontwikkelen of versterken van veilig gedrag en een veilige cultuur heeft Triaspect door de jaren heen een set aan praktische handvatten en werkvormen ontwikkeld, waarmee teams en hun leidinggevenden de juiste stappen kunnen zetten in hun team- en cultuurontwikkeling.  Met als doel concrete verbetering van resultaat én van gedrag en cultuur. 

Triaspect heeft daarnaast een leergang ontwikkeld specifiek voor de koplopers kwaliteit en veiligheid binnen teams. Dit zijn teamleden die enerzijds enthousiast zijn en voorop willen lopen bij veranderingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid en anderzijds het vermogen hebben (c.q. leren ontwikkelen) om collega’s te stimuleren en te ondersteunen om steeds het gesprek aan te gaan over kwaliteit en veiligheid. Zij zijn in staat om de uitkomsten vervolgens om te zetten in concrete verbeteracties. Tijdens het gehele leertraject is het mogelijk om interne of externe coaching on the job te organiseren, zodat de toepassing van alles dat geleerd wordt in de workshop, nog beter kan landen in de praktijk van de teams. 

Informatie aanvraag
SOFTWARE

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Bestelformulier

Getoonde prijzen zijn inclusief BTW.
U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Inschrijven Triascoop

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Vrijblijvende prijsopgave aanvragen trainingEN

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.