Advies en begeleiding

Veiligheid en kwaliteit leiden tot tevreden cliënten en medewerkers en een gezonde, duurzame organisatie.

Triaspect heeft een breed team van adviseurs op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg. Wij geven advies enerzijds over structuur en systemen die gehanteerd worden (“harde” kant), anderzijds over cultuur, skills en het persoonlijk leiderschap van de mensen binnen de organisatie (“zachte” kant). Door in deze samenhang te adviseren, creëren wij maximaal resultaat.

Samen met u verbeteren wij de veiligheid voor de cliënt én de medewerker.

Quickscan integrale veiligheid

Naast het hebben van een slim kwaliteitsmanagementsysteem en het hanteren van goede analyse- en verbetermethodieken is het van belang dat er een klimaat of cultuur aanwezig is waarin risico’s en incidenten besproken kunnen worden. Waar melden niet gebeurt omdat het moet, maar omdat het de basis is van het verbeterproces. Deze visie op veiligheid wordt binnen organisaties vormgegeven in een veiligheidsmanagementsysteem (VMS).

Triaspect voert quickscans uit op alle onderdelen van het veiligheidsmanagementsysteem.

Teambegeleiding kwaliteit en veiligheid

Het team is de bouwsteen van veel moderne zorgorganisaties. Samen werken aan goede zorg en zinvol werk. 

Onze adviseurs, trainers en coaches helpen u met het verbeteren van de samenwerking binnen teams en het ontwikkelen van een verbetercultuur. Met onze praktische hands-on begeleiding leren wij teams en leidinggevenden het verschil te maken.

Opstellen kwartaal- en jaarrapportages

Data vormt de basis van informatie. Informatie is nodig voor inzicht en kennis. Kennis draagt bij aan veilig gedrag.

TriasWeb bevat veel data en daarmee informatie om de kwaliteit en veiligheid van zorg te kunnen verbeteren. Maar ook andere bronnen kunnen u inzicht geven in de kwaliteit en veiligheid van uw organisatie. Onze adviseurs helpen u bij het samenbrengen van de verschillende databronnen en het vergaren van informatie en kennis om daarmee goede verbeterplannen op te stellen. Ga samen aan de slag om de data te analyseren en te interpreteren om zo effectief te kunnen verbeteren. 

Beleidsadvies kwaliteit en veiligheid

Zorg moet aan steeds meer eisen voldoen heden ten dage. Cliënten worden mondiger en hun zorgvraag complexer. Daar passend personeel bij vinden én houden is een flinke uitdaging.

Goed beleid is de basis om grip te hebben op de kwaliteit en veiligheid van zorg in deze dynamische omgeving en daarom essentieel voor moderne zorgorganisaties.

Onze professionals helpen u bij het opstellen, toetsen en aanscherpen van het kwaliteit- en veiligheidsbeleid van uw organisatie. Zowel op het gebied van cliënt- en medewerkerveiligheid als op de veiligheid van uw gebouw(en).