Beleidsadvies kwaliteit & veiligheid

Als het licht boven niet schijnt, schemert het de hele weg naar beneden…” (Triaspect 2015)

Een goed beleid is nodig om richting te geven aan de organisatie en al zijn onderdelen.  Wij zijn door onze ervaring uitstekend in staat tal van dwarsverbanden te leggen tussen het toepassen van analysemethoden, integraal management, integrale veiligheid en organisatieontwikkeling op alle niveaus in de organisatie. 

De expertise van onze adviseurs beslaat verschillende terreinen zoals risicomanagement, gedragsverandering, cultuurverandering, teamontwikkeling, veiligheidskunde, arbo– en gezondheidsmanagement. Daarnaast zijn wij voortdurend bezig met de laatste inzichten in kennis, normkaders en wetgeving op het gebied van veiligheid en kwaliteit in de zorg. 

Wij helpen uw organisatie bij het opstellen, toetsen en uitvoeren van integraal kwaliteit- en veiligheidsbeleid, op het gebied van cliëntveiligheid, Arbo en gebouwveiligheid.

Enkele voorbeelden van beleidsadvies zijn:

  • ontwikkelen van een integrale kwaliteitsmonitor
  • toetsen en opstellen van arbobeleid
  • opzetten raamwerk voor integraal veiligheidsbeleid
  • samen ontwikkelen en redigeren van beleidsnotities
  • richtlijnen en procedures voor het melden en verbeteren van incidenten
  • inrichten van een verbeterorganisatie