Opstellen kwartaal- & jaarrapportages

TriasWeb is voor veel organisaties een integraal kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem waarin diverse bronnen van informatie samenkomen. Denk hierbij aan incidentmeldingen, maar ook risico-inventarisaties, audits en cliënt- en medewerkertevredenheidsonderzoeken. Alle informatie is een basis voor verbeteren van kwaliteit en veiligheid.  Deze informatie kan op een eenvoudige manier worden ontsloten en helder gerapporteerd als input voor een team- of managementoverleg of extern rapport.

Voor kwartaal- en jaarrapportages wil het management of de Raad van Toezicht vaak een spade dieper gaan. Het destilleren en integreren van informatie uit TriasWeb of andere kwaliteitsbronnen en deze verwerken tot goede inzichten, rapportages en adviezen kan dan een uitdaging zijn. Wij adviseren uw organisatie bij de aanpak hiervan en bieden diverse mogelijkheden aan om te ondersteunen.

Denk aan:

  • data-analyse en opstellen van kwartaal- en jaarrapportages
  • inhoudelijk meedenken en -schrijven aan rapportages
  • redigeren en coachen op inhoud en stijl
  • toetsen op kwaliteit en compleetheid van de rapportages