Bibliotheek

Meer lezen over onze visie?

Lees hier de columns geschreven door onze medewerkers. Ook vindt u hier onze boeken en uitreik materiaal over zorgveiligheid die u hier kunt bestellen.

Columns

Vertrouwen

Ik gebruik hem nog wel eens in mijn trainingen, “vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard”. U kent het

Lees meer »

Artikelen

Verdiepend onderzoek voor de Arbo RI&E

Iedere organisatie met personeel is verplicht om risico’s rondom werkomstandigheden te inventariseren en evalueren om indien nodig verbetermaatregelen te kunnen nemen. Dit wordt ook wel de RI&E genoemd. Een RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en Evaluatie. De RI&E is een fundamenteel onderdeel van het arbobeleid van zorgorganisaties. De wet schrijft voor dat op de relevante risico’s die uit de inventarisatie naar voren komen een verdiepend onderzoek moet plaatsvinden om de achterliggende oorzaken goed in beeld te krijgen.

Teamanalyse

Eerst de open deur: calamiteiten, incidenten, complicaties, ja zelfs vergissingen zijn aanleiding om het zorgproces onder ogen te zien en er mogelijkerwijs fouten uit te halen en in ieder geval verbeteringen in aan te brengen. Leren dus, niet straffen. En dan moeten die verbeteringen ook echt ingevoerd worden in de dagelijkse praktijk. Hoe gebruik je nu bijvoorbeeld een incident zo goed mogelijk om, zo snel mogelijk, verbetering in de zorg te realiseren. Niet op de klassieke manier (zie kader) is onze ervaring.

Persoonlijk leiderschap: Hoe pak jij de regie in jouw zorginstelling?

Risico’s reduceren in de zorg, daar gaan de trainingen over die wij geven. Echter om te leren heb je het nodig om fouten te maken. En ook de durf en het lef om keuzes te maken. Persoonlijk leiderschap wil zeggen dat je je verantwoordelijk voelt voor jouw aandeel. Om persoonlijk leiderschap te tonen moet je weten wie je bent, wat je wilt en wat je kunt; je kent je zwakke en sterke punten en je zet je eigenheid zo sterk mogelijk in. Je werkt met passie en energie, omdat je weet waar je voor staat en waar je voor gaat, en je geeft er zelf vorm aan binnen de kaders die er zijn. Je kent je prioriteiten, je weet hoe je je tijd efficiënt kunt indelen en je communiceert goed met collega’s en cliënten.

Boeken

Uitreik materiaal