Bibliotheek

Meer lezen over onze visie?

Lees hier de columns geschreven door onze medewerkers. Ook vindt u hier onze boeken en uitreik materiaal over zorgveiligheid die u hier kunt bestellen.

Columns

Vertrouwen

Ik gebruik hem nog wel eens in mijn trainingen, “vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard”. U kent het

Lees meer »

Artikelen

Melden van incidenten in een ECD? Nee!

”Maar wij hebben toch een elektronisch cliëntendossier waarin een MIC-module zit?” vraagt de voorzitter van de Raad van Bestuur in het directieoverleg. “Dan voldoen we toch aan de eisen van de inspectie?”. Deze begrijpelijke vragen zijn een reactie op een voorstel van de kwaliteitsfunctionaris. Die had de opdracht van de directie een notitie over veiligheidsbeleid uit te werken in zijn organisatie.

Het is verleidelijk om te kiezen voor een ECD met een MIC-module of -formulier. Maar hierdoor wordt de “kwaliteits”plank vaak volledig misgeslagen. Want als je echt wat wilt leren van incidenten, hou je zorgdossiers en meld- en verbetersystemen dan gescheiden.

 

Verdiepend onderzoek voor de Arbo RI&E

Iedere organisatie met personeel is verplicht om risico’s rondom werkomstandigheden te inventariseren en evalueren om indien nodig verbetermaatregelen te kunnen nemen. Dit wordt ook wel de RI&E genoemd. Een RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en Evaluatie. De RI&E is een fundamenteel onderdeel van het arbobeleid van zorgorganisaties. De wet schrijft voor dat op de relevante risico’s die uit de inventarisatie naar voren komen een verdiepend onderzoek moet plaatsvinden om de achterliggende oorzaken goed in beeld te krijgen.

Teamanalyse

Eerst de open deur: calamiteiten, incidenten, complicaties, ja zelfs vergissingen zijn aanleiding om het zorgproces onder ogen te zien en er mogelijkerwijs fouten uit te halen en in ieder geval verbeteringen in aan te brengen. Leren dus, niet straffen. En dan moeten die verbeteringen ook echt ingevoerd worden in de dagelijkse praktijk. Hoe gebruik je nu bijvoorbeeld een incident zo goed mogelijk om, zo snel mogelijk, verbetering in de zorg te realiseren. Niet op de klassieke manier (zie kader) is onze ervaring.

Boeken

Uitreik materiaal