Bibliotheek

Meer lezen over onze visie?

Lees hier de columns geschreven door onze medewerkers. Ook vindt u hier onze boeken en uitreik materiaal over zorgveiligheid die u hier kunt bestellen.

Columns

Artikelen

Verdiepend onderzoek voor de Arbo RI&E

Iedere organisatie met personeel is verplicht om risico’s rondom werkomstandigheden te inventariseren en evalueren om indien nodig verbetermaatregelen te kunnen nemen. Dit wordt ook wel de RI&E genoemd. Een RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en Evaluatie. De RI&E is een fundamenteel onderdeel van het arbobeleid van zorgorganisaties. De wet schrijft voor dat op de relevante risico’s die uit de inventarisatie naar voren komen een verdiepend onderzoek moet plaatsvinden om de achterliggende oorzaken goed in beeld te krijgen.

Persoonlijk leiderschap: Hoe pak jij de regie in jouw zorginstelling?

Risico’s reduceren in de zorg, daar gaan de trainingen over die wij geven. Echter om te leren heb je het nodig om fouten te maken. En ook de durf en het lef om keuzes te maken. Persoonlijk leiderschap wil zeggen dat je je verantwoordelijk voelt voor jouw aandeel. Om persoonlijk leiderschap te tonen moet je weten wie je bent, wat je wilt en wat je kunt; je kent je zwakke en sterke punten en je zet je eigenheid zo sterk mogelijk in. Je werkt met passie en energie, omdat je weet waar je voor staat en waar je voor gaat, en je geeft er zelf vorm aan binnen de kaders die er zijn. Je kent je prioriteiten, je weet hoe je je tijd efficiënt kunt indelen en je communiceert goed met collega’s en cliënten.

Goede voornemens, hoe zorg je voor blijvend resultaat?

Vuurwerk, champagne en oliebollen, voor velen hoort dit bij het inluiden van het nieuwe jaar. Net als het maken van goede voornemens. Elk jaar opnieuw hebben veel mensen de wens om oud “ongewenst” gedrag te veranderen in nieuw, “positief” gedrag. We willen bijvoorbeeld gezonder gaan eten , meer gaan sporten. En elk jaar ervaren velen van ons ook dat alleen het maken van een goed voornemen niet voldoende is om daadwerkelijk blijvend tot de gewenste verandering te komen.

Ontwikkelen van een veiligheidscultuur

De arbeidsmarkt voor zorgorganisaties staat flink onder druk. Zo concludeerde de commissie van VWS ‘Werken in de zorg’ in hun rapportage op 14 december 2018, dat de uitstroom van medewerkers bij zorgorganisaties zo gigantisch is dat deze de instroom grotendeels tenietdoet. Inmiddels verlaat één op de vijf zorgmedewerkers vroegtijdig hun werkgever. Daarnaast is ook de zorgmarkt zelf volop in beweging. Door de demografische ontwikkeling groeit de behoefte aan zorg bijna exponentieel. Naar verwachting zal in 2030 38% van de bevolking ouder zijn dan 75 en meer dan 3 aandoeningen hebben. En daarmee een complexe zorgvraag.

Boeken

Uitreik materiaal