Kaasjagertje

Dit is een eerbetoon aan onze overleden collega Dick Kaasjager, een van de grondleggers van het onderzoeksteam van Triaspect. Dick was een bevlogen, inspirerend en verbindend mens waar we allemaal veel van hebben mogen leren.

Maandelijks plaatsen wij een Kaasjagertje, dit is een kort relaas, ter inspiratie geschreven door een van de onderzoekers/onafhankelijk voorzitters of opdrachtgevers van Triaspect.

Casussen, artikelen omtrent calamiteitenonderzoek

Kaasjagertje

Open blik

“O nee, niet nog een keer”, verzucht de Specialist Ouderengeneeskunde.Bij een verpleeghuisafdeling is een demente man uit bed gevallen en blijkt daardoor breuken in rug

Meer lezen »
Kaasjagertje

Kaasjagertje Teamanalyse

Teamanalyse Eerst de open deur: calamiteiten, incidenten, complicaties, ja zelfs vergissingen zijn aanleiding om het zorgproces onder ogen te zien en er mogelijkerwijs fouten uit

Meer lezen »