ONZE WERKWIJZE

Voor het melden van calamiteiten door zorgorganisaties aan de inspectie bestaat een wettelijk kader, namelijk de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dat betekent dat de wetgever heeft bepaald dat als er iets ernstigs gebeurt in een zorgsetting, de IGJ of externe toezichthouder hiervan op de hoogte gebracht moet worden. Vervolgens doet u als zorgorganisaties zelf onderzoek naar wat er is gebeurd. Het gaat er uiteindelijk om dat u in staat bent om zaken die niet goed zijn gegaan waardeoordeelvrij te herkennen en te erkennen en op systematische wijze te onderzoeken. Door daarvan te leren wordt herhaling voorkomen.

Werkwijze bij calamiteitenonderzoek

Bij (het vermoeden van) een calamiteit kunnen we in een eerste telefonisch contactmoment met u meedenken. Direct melden, eerst onderzoeken en dan melden, welke onderzoeker past het beste bij uw vraag en organisatie? Wij leveren maatwerk. Na de intake ontvangt u een standaard jaarovereenkomst (inclusief  geheimhoudingsovereenkomst) voor ondersteuning bij het uitvoeren van calamiteitenonderzoek. Deze overeenkomst heeft een geldigheidsduur van één jaar. Bij ieder onderzoek of coaching on the job binnen dit jaar kan worden gerefereerd aan deze overeenkomst waardoor snel geschakeld kan worden. In overleg met de onderzoeker stemmen we de wederzijdse verwachtingen en ureninvestering af.  U ontvangt hiervoor een plan van aanpak en urenbegroting.

Doel van ieder onderzoek is het opsporen van leerpunten en verbetermogelijkheden, opdat een dergelijk incident zich niet meer zal herhalen. Om dit doel te bereiken wordt naar feiten gezocht die van invloed zijn (geweest) op de calamiteit. Vermijdbaarheid gaat voor verwijtbaarheid en schuld. Volgens ons is het bij leren en verbeteren van belang dat een organisatie hierbij betrokken is, daarom werken wij veel met ‘coaching on the job’ waarbij de onderzoeker het onderzoeksteam begeleidt. Met deze wijze is het meeste rendement te behalen voor de organisatie. Bent u door omstandigheden niet in staat het onderzoek zelf uit te voeren? Dan kunnen wij u ook hierbij ondersteunen. 

In het onderzoek gaat het niet expliciet om het vinden van de waarheid. Waarheidsvinding is een juridisch begrip uit het strafprocesrecht. Daar is een verdachte en moeten er onweerlegbare bewijzen worden gevonden door het Openbaar Ministerie om die verdachte voor de rechter te krijgen. Evenmin gaat het in ons onderzoek om schuld of het vinden van een schuldige. Het calamiteitenonderzoek bestaat in hoofdzaak uit documentstudie en interviews. Onze werkwijze heeft het karakter van een open gesprek in plaats van een verhoor. Van verwijtbaar naar vermijdbaar.

Naast het uitvoeren van het onderzoek kan Triaspect ook een rol spelen bij het vergroten van de interne kennis om onderzoeken zelfstandig uit te kunnen voeren. Dit doen wij door:

  • coaching en begeleiding van interne onderzoekers;
  • leiden van het onderzoek;
  • verzorgen van training op het gebied van de onderzoeksmethode en rapportage aan de toezichthouder (bijvoorbeeld de inspectie);
  • opstellen van een onderzoeksrapport op basis van bestaande documenten (dossiers, eerdere analyses en rapportages, aanvullende gesprekken);
  • meelezen en redigeren van onderzoeksuitkomsten en rapportage;
  • workshops op het gebied van gesprekstechnieken om goede interviews uit te voeren;
  • teamanalyses;
  • workshop rapportage schrijven;
  • workshop smart verbeterplannen schrijven en succesvol borgen.

Informatie aanvraag
Calamiteitenonderzoek

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Informatie aanvraag
SOFTWARE

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Bestelformulier

Getoonde prijzen zijn inclusief BTW.
U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Inschrijven Triascoop

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Vrijblijvende prijsopgave aanvragen trainingEN

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.