Casus calamiteitenonderzoek: suïcide jong kind

Onderzoek op verzoek van een grote gemeente

Het is een grote schok voor familie, kinderen, leerkrachten en betrokken hulpverleners als in een grote gemeente een kind op jonge leeftijd uit het leven stapt.

Een gebeurtenis die veel vragen oproept: hoe kan een kind tot deze daad komen? Hebben hulpverleners goed samengewerkt? Hoe is de samenwerking tussen professionals en ouders verlopen? En hebben zorgmedewerkers signalen over het hoofd gezien?

Triaspect wordt ingeschakeld om een antwoord te vinden op deze vragen. Een driehoofdig onderzoeksteam van Triaspect voert dit complexe onderzoek uit, met ondersteuning van drie medewerkers van de gemeente.

Vanuit alle invalshoeken wordt door middel van dossieronderzoek en interviews met familie, medewerkers van diverse zorginstellingen en de school de gebeurtenis in kaart gebracht. Ook wordt gekeken welke verbetermogelijkheden er zijn.

Ondanks de heftigheid van deze gebeurtenis constateert het onderzoeksteam dat de zorgverleners van de diverse instellingen heel goed hebben samengewerkt; er is adequaat gereageerd op geweld en onveiligheid en er is veel aandacht besteed aan een “warme overdracht”. Het werd door alle betrokkenen beschouwd als een voorbeeldcasus.

Wel blijkt verbetering mogelijk in de afstemming tussen hulpverlening en school.

Tijdens het onderzoek geven hulpverleners aan te schrikken van de cultuur van kinderen op een basisschool door de beïnvloeding van sociale media, zoals een appgroep en een spel met opdrachten dat oproept tot destructief gedrag.

Het resultaat van het onderzoek draagt hopelijk bij aan meer aandacht voor de invloed van sociale media op kwetsbare kinderen die, zoals blijkt, zeer grote gevolgen kan hebben.

De onderlinge rolverdeling en de mogelijkheid om onderling te sparren over deze complexe casus was plezierig en heeft geleid tot een rapport dat de gemeente een handvat biedt tot het invoeren van verbetermaatregelen.

Onderzoeksteam Triaspect:
Karin Jensma
Janine Cooijmans
Jacques Ament

Informatie aanvraag
SOFTWARE

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Bestelformulier

Getoonde prijzen zijn inclusief BTW.
U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Inschrijven Triascoop

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Vrijblijvende prijsopgave aanvragen trainingEN

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.