De dialoog centraal in 2024

Het afgelopen jaar heeft wederom bewezen dat de druk op de zorg alleen maar toeneemt. Kosten rijzen de pan uit, het aantal mensen die zorg nodig hebben stijgt, de complexiteit en de zorgzwaarte nemen toe. En dat terwijl het aantal zorgprofessionals blijft dalen. Het lijkt alsof de Nederlandse zorg in een neerwaartse spiraal terecht is gekomen.

Triaspect is ervan overtuigd dat we uit deze spiraal kunnen ontsnappen. Door met elkaar de dialoog aan te gaan over het slim organiseren van de zorg. En het vergroten van je eigen duurzame inzetbaarheid. Menswaardige zorg bieden vanuit werk van betekenis.

Het afgelopen jaar hebben wij veel zorginstellingen mogen helpen om deze dialoog op te starten en actief te houden. Met TriasWeb als integraal teamportaal voor kwaliteit en veiligheid. Onze praktische vaardigheidstrainingen gericht op het verbeteren van de zorg. Onze diepgaande calamiteitenonderzoeken en vanuit onze rol als inhoudelijk adviseur of impulsmanager.

Wij zijn trots dat wij (een bescheiden) impact mogen hebben in het verbeteren van de zorg.

Ook komend jaar gaan we graag de dialoog met jullie aan voor menswaardige zorg en menswaardig werk. Met onze bestaande en nieuwe teamleden Niqué, Jeroen en Karlijn, gaan we ervoor zorgen dat dit weer een inspirerend jaar wordt!

Triaspect wenst iedereen een gezond en gelukkig nieuwjaar!

Informatie aanvraag
SOFTWARE

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Bestelformulier

Getoonde prijzen zijn inclusief BTW.
U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Inschrijven Triascoop

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Vrijblijvende prijsopgave aanvragen trainingEN

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.