De volgende stap voor jullie organisatie: de training PrismaWeb

Met trots vertellen we jullie over onze nieuwe training: PrismaWeb! Exclusief voor onze TriasWeb klanten hebben we een training ontwikkeld waar de Prisma methode en het gebruik van TriasWeb met elkaar worden verbonden. Elke stap van de prisma methode wordt gerelateerd aan hoe TriasWeb je helpt de juiste informatie naar boven te halen. En langs de andere weg, hoe de prisma methode je helpt de juiste informatie in de meldingen te verkrijgen. En bovenal, hoe je zowel de prisma methode als TriasWeb kan inzetten om doeltreffend te kunnen verbeteren­.  De ideale training voor aandachtfunctionarissen, kwaliteitsverpleegkundigen, kwaliteitsmedewerkers, teamleiders en alle andere functies die verantwoordelijk zijn voor een goede analyse van de incidentmeldingen binnen de organisatie.

Wat is de Prisma methode?

De Prisma methode is een systematische analyse die inzicht geeft in de oorzaken en suboorzaken van (bijna-)incidenten. Incidenten worden gereconstrueerd en geanalyseerd door de oorzaken op een logische manier te ordenen in een analyseschema. Dit laatste houdt in dat nader gedefinieerd wordt welke technische, organisatorische, medewerker en patiënt-/cliëntgerelateerde basisoorzaken een rol speelden op het moment dat het incident ontstond. Inzicht in deze oorzaken leidt tot effectieve verbetermaatregelen.

Wat is TriasWeb?

TriasWeb is een hulpmiddel waarmee alle medewerkers in een zorginstelling op een eenvoudige manier kunnen bijdragen aan meer kwaliteit, patiëntveiligheid en medewerkerveiligheid. TriasWeb stimuleert de communicatie direct op de werkvloer, tussen betrokken medewerkers, hun collega’s en hun leidinggevende. Het draagt bij aan meer bewustwording en doet een beroep op de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen bij incidenten.

TriasWeb is hét incidentmanagementsysteem in de gezondheidszorg. TriasWeb bevat eenvoudige meldmodules, krachtige analysetools en een praktisch verbetermagazijn om de kwaliteit en veiligheid van zorg binnen uw organisatie effectief te kunnen verbeteren. Daarnaast is het ook mogelijk om met TriasWeb uw risico’s in beeld te brengen: prospectief en retrospectief verbeteren dus!

Hoe ziet de PrismaWeb training eruit?

Tijdens de training worden de stappen van de prisma light methode gekoppeld aan het gebruik van TriasWeb. De trainer neemt de deelnemers stap voor stap mee door de theorie waarna het uitgelegde ook meteen in de praktijk wordt gebracht. Ter voorbereiding worden de vragen die er zijn rondom TriasWeb geïnventariseerd en krijgen de deelnemers een korte voorbereidingsopdracht.

Opbouw training PrismaWeb

Deelnemers handelen meldingen af in TriasWeb en nemen vragen en voorbeelden mee naar de training. Tevens nemen zij een uitdraai mee van rapportages m.b.t. incidenten zoals ze die nu in het overleg bespreken.

De PrismaWeb training bestaat in totaal uit 9 uur training, verdeeld over twee trainingsdagen. Op de eerste dag (hele dag) wordt kort de historie van incidenten in de zorgsector besproken en vervolgens komt de theorie van de Prisma Light analyse in een aantal stappen aan de orde. Deze eerste dag staat in het teken van oefenen aan de hand van casussen die de deelnemers zelf inbrengen. In drietallen worden de praktijkgevallen uitgewerkt en alle stappen uit de methode toegepast. Uitleg over het analyseren en verbeteren in TriasWeb zal ook tijdens deze dag aan bod komen.

Tussen de eerste en de tweede trainingsdag zit een periode van 4 tot 6 weken waarin deelnemers het geleerde in de praktijk kunnen brengen met behulp van een huiswerkopdracht. Tijdens de tweede dag (halve dag) zullen praktijkervaringen worden gedeeld. Uitgewerkte opdrachten worden gepresenteerd, besproken en van feedback voorzien. 

Interesse?

Is deze training de stap die jullie organisatie verder helpt in het verbeteren binnen jullie organisatie? Neem contact met ons op om de (online) mogelijkheden te bespreken!


Informatie aanvraag
SOFTWARE

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Bestelformulier

Getoonde prijzen zijn inclusief BTW.
U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Inschrijven Triascoop

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Vrijblijvende prijsopgave aanvragen trainingEN

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.