Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Enquêtes

Feedback krijgen is een goede manier om te leren en te verbeteren. De enquêtemodule in TriasWeb kan zowel voor interne als externe feedback worden gebruikt. Denk bij interne feedback bijvoorbeeld aan een cultuurmeting of een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO). En bij externe feedback aan een cliënttevredenheids-onderzoek (CTO).

Met de diverse mogelijkheden, zoals 5- en 10-puntschalen, open tekst, smiley’s, NPS scores stellen wij samen met u een specifieke vragenset samen om gerichte feedback te vragen bij de gekozen doelgroep. Dit is daarmee een krachtige en gebruiksvriendelijke module waarmee u eigen enquêtes vormgeeft als basis voor meten én verbeteren.

Ben je nieuwsgierig naar deze module? Kijk hier voor een introductiefilmpje van de module enquêtes.

TriasWeb enquêtemodules

Medewerkertevredenheid

Betrokken medewerkers vormen het hart van iedere zorginstelling. Zij bepalen de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Het is essentieel om met medewerkers in gesprek te gaan over hun motivatie, betrokkenheid en werkbeleving. Ondersteund door het medewerkerstevredenheidonderzoek in TriasWeb leren medewerkers met hun team zelf invloed uit te oefenen op hun werktevredenheid. Het MTO is gekoppeld aan de verbetermodule.

Teamontwikkeling

Met de teamontwikkelingsmeter inventariseert een team eigen feedback over thema's als zelforganiseren en duurzame inzetbaarheid. De resultaten worden in de vorm van een spinnenweb in beeld gebracht en afgezet tegen de resultaten van andere organisatie-onderdelen. Zo is direct inzichtelijk hoe een team ervoor staat en wat er nodig is om een stap voorwaarts te maken. De teamontwikkelingsmeter is gekoppeld aan de verbetermodule.

Cliënttevredenheid met ZorgkaartNederland

Het cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) is al jaren een vast onderdeel van het meten en bespreken van kwaliteit. Het is ook mogelijk de cliëntervaringen vanuit TriasWeb, door te leveren naar ZorgkaartNederland, Mediquest en andere landelijke databases. Via een URL kan iedere cliënt, zowel met een tablet als pc deelnemen aan het onderzoek. De resultaten worden direct door TriasWeb verwerkt en de gemiddelden worden in het team besproken. Het CTO is gekoppeld aan de verbetermodule.

Informatie aanvraag
SOFTWARE

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Vraag een Demo aan

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Bestelformulier

Getoonde prijzen zijn inclusief BTW.
U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Vrijblijvende prijsopgave aanvragen trainingEN

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.