Infectiepreventie in de GZ staat centraal komende tijd

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bezoekt de komende weken kleine zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg om op (woon)locaties te kijken hoe zij  werken aan goede infectiepreventie.

Uit het toezicht van de inspectie in de zomer naar de ervaringen in de gehandicaptenzorg in coronatijd bleek dat vooral bij kleine zorgaanbieders het belang van infectiepreventie nog niet altijd gevoeld wordt. Er is niet altijd voldoende deskundigheid en scholing op dit terrein. Lees meer…

In onze RI&E is het thema infectiepreventie integraal opgenomen. Doordat wij een branche-erkenning hebben voor de gehandicaptenzorg hoeven instellingen met minder dan 25 medewerkers, de RI&E niet extra te toetsen! Meer weten over onze RI&E? Neem contact op voor meer informatie!

Informatie aanvraag
SOFTWARE

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Bestelformulier

Getoonde prijzen zijn inclusief BTW.
U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Inschrijven Triascoop

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Vrijblijvende prijsopgave aanvragen trainingEN

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.