Search
Close this search box.

Instructietrainingen TriasWeb

Voor het gebruik van TriasWeb in de basis, zoals het doen van een melding en invullen van een enquête, is geen uitleg nodig. TriasWeb wordt door klanten als gebruiksvriendelijk ervaren. Voor het analyseren en beheren van TriasWeb geldt vaak wel dat u meer uit het systeem kunt halen als u weet wat er allemaal mogelijk is. Dat leren we u en uw collega’s graag in de praktijk. 

Alle instructietrainingen vinden incompany of online plaats. Deze trainingen duren één dagdeel (3 uur) en er kunnen maximaal 12 personen deelnemen, uitgezonderd de beheerderstraining. 

De instructies, zoals hieronder beschreven, worden gegeven bij de implementatie van de betreffende modules en daarna als opfristraining. Voor al deze trainingen maken we gebruik van een prettige combinatie tussen theorie, knoppentraining en de praktijk. 

Meld een (bijna)incident in TriasWeb

Instructietraining Melden en Afhandelen

In de training melden en afhandelen worden de vaardigheden en visie rondom het melden en afhandelen in TriasWeb behandeld. Dit gebeurt met behulp van de Triaspraatplaat. De Triaspraatplaat is een tool voor teams om het gesprek over melden en het leren daarvan te voeren met elkaar. Er is ook alle ruimte om te oefenen in TriasWeb zelf. 

Doelgroep: afhandelaren, koplopers en managers. 

Tip: omdat zorgpersoneel regelmatig van functie of baan wisselt en het melden en afhandelen in TriasWeb goed geborgd moet worden in de organisatie raden wij aan om regelmatig voor nieuwe afhandelaren een training te organiseren. Daarnaast wordt TriasWeb voortdurend doorontwikkeld en is een jaarlijkse opfristraining wenselijk om gebruik te maken van de nieuwste functionaliteiten. 

Instructietraining Analyseren en Verbeteren

De training analyseren en verbeteren in TriasWeb draait om data-analyse. Hoe maak je een goede kwartaalrapportage? Waar vind je precies de informatie die je zoekt? En hoe interpreteer je de cijfers? Samen wordt in deze training antwoord gevonden op bovenstaande vragen. Daarna worden op basis van de analyses verbeteracties opgesteld volgens de PDCA cyclus. Er is alle ruimte om te oefenen in TriasWeb zelf. 

Doelgroep: afhandelaren, koplopers en managers. 

Verdieping: is TriasWeb al een poosje in gebruik, maar is het nog moeilijk de data om te zetten in concrete inzichten die leiden tot verbeterplannen? Kies dan voor een werksessie Afhandelen en Analyseren, waarin we direct aan de slag gaan met de vraagstukken binnen uw organisatie. Of kies voor de training PrismaWeb waarbij de Prisma onderzoeksmethodiek en TriasWeb met elkaar verbonden worden.

Risico-inventarisatie en Evaluatie in TriasWeb

Instructietraining TeamRI&E

In de training TeamRI&E komt het volledige RI&E proces aan bod. Deelnemers leren wat het belang is van een goede RI&E op teamniveau en welke stappen er worden doorlopen om dit te behalen. Hun eigen werkgerelateerde risico’s worden geïnventariseerd, wat gespreksstof biedt voor het hele team. Er wordt niet alleen geoefend in TriasWeb maar de daadwerkelijke eerste stap van de RI&E wordt ter plekke uitgevoerd. 

Doelgroep: koplopers en leidinggevenden. 

Tip: om de RI&E goed te borgen binnen uw organisatie, adviseren wij bij wisseling van medewerkers een nieuwe training in te plannen. 

Instructietraining Teamevaluatie en plan van aanpak 

Deze training is een vervolg op de instructie TeamRI&E. Hierin worden de uitkomsten van de medewerker risico-inventarisaties besproken en deelnemers leren hoe ze de maatregelen op deze risico’s samen met het team kunnen toetsen. De aanwezige knelpunten worden omgezet in een concreet plan van aanpak. Er is alle ruimte om te oefenen met TriasWeb. 

Doelgroep: afhandelaren, koplopers en managers. 

Tip: wij bieden ook een training aan voor arbofunctionarissen, managers en de OR: RI&E op organisatieniveau. Tevens geven we trainingen over verdiepende onderzoeken naar aanleiding van de kritieke uitkomsten van de RI&E. 

Andere belangrijke instructietrainingen

 Instructietraining Intern beheer 

De functioneel beheerder van TriasWeb is verantwoordelijk voor het inrichten TriasWeb, zoals de organisatiestructuur en rollen & autorisaties. Daarnaast draagt de beheerder zorg voor het inrichten en onderhouden van eventuele koppelingen met andere systemen. De beheerder is de vraagbaak en helpdesk voor de interne medewerkers. Tijdens deze training wordt de beheerder(s) dan ook snel klaargestoomd om deze rol te kunnen uitoefenen binnen uw organisatie. 

Doelgroep: intern beheerders TriasWeb

Tip: organisatiespecifieke vragen kunnen ook één-op-één in een verkorte beheerderstraining worden behandeld.  

Werksessie Verbeteren

De werksessie verbeteren is een verdiepende vaardigheidstraining waarbij er wordt ingezoomd op de verbetermogelijkheden in TriasWeb, zoals het opstellen en borgen van verbeterplannen en -acties. Het is een werksessie, wat wil zeggen dat vraagstukken van deelnemers direct beantwoord en uitgewerkt worden tijdens de training.  

Doelgroep: afhandelaren, koplopers en managers die de eerste trainingen al gevolgd hebben en nu de verbeterslag willen maken.

Extra’s: wij bieden ook  één-op-één begeleiding voor kwaliteitsfunctionarissen. Bijvoorbeeld voor het maken van een kwartaal- en jaarrapportage, interpreteren van de cijfers van uw organisatie en het opstellen van passende aanbevelingen ter verbetering van de veiligheid en kwaliteit van zorg. 

Informatie aanvraag
Advies op maat

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Offerte aanvraag instructie TRAININGEN

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Informatie aanvraag
SOFTWARE

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Bestelformulier

Getoonde prijzen zijn inclusief BTW.
U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Vrijblijvende prijsopgave aanvragen trainingEN

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.