Kwaliteit en veiligheid binnen zelfsturende teams

Organisatievernieuwing waarbij zelfsturing centraal staat, komt steeds meer voor in de zorg. De principes van zelfsturing en teamwork worden toegepast om processen efficiënter te laten verlopen en beter aan te sluiten bij ontwikkelingen zoals meer zelfregie van de cliënt. Daarnaast verhoogt het werken in een zelfsturend team de kwaliteit van werk en de arbeidssatisfactie (Karasek, 1990). Geïnspireerd door de resultaten van Buurtzorg e.a. en ondersteund door Europese stimuleringssubsidies zoals In Voor Zorg, lijkt het allemaal heel logisch om als zorginstelling te gaan werken met zelfsturende teams.

Informatie aanvraag
SOFTWARE

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Bestelformulier

Getoonde prijzen zijn inclusief BTW.
U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Inschrijven Triascoop

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Vrijblijvende prijsopgave aanvragen trainingEN

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.