Search
Close this search box.

Met een ORDZ/MDIEU subsidie TriasWeb implementeren of door ontwikkelen

Door gebrek aan tijd en geld stellen veel zorginstellingen hun investeringen in kwaliteit, veiligheid en duurzame inzetbaarheid uit. Dat is jammer. Zeker nu er 2 nieuwe rondes starten van relevante subsidies op dit gebied.

Voor het vereenvoudigen van het meldproces en integratie met je ECD kan de subsidie (Ont)regelprojecten Zorgaanbieders worden aangewend. De subsidie (Ont)regelprojecten zorgaanbieders stimuleert zorginstellingen en zorgorganisaties om in de eigen organisatie de administratieve last van de verzorging en verpleging te verlagen. Het gaat bovendien om het verminderen van regeldruk die samenhangt met inkoop of verantwoording binnen zorg die geleverd wordt in het kader van de Zorgverzekeringswet.

De subsidieregeling gaat weer open voor aanvragen 1 november t/m 30 november 2023 en bedraagt daarnaast maximaal 75% van de kosten. De maximale subsidie per project is € 125.000.

Voor de implementatie van TriasWeb Arbo, waarmee een teamgerichte RI&E kan worden vormgegeven, kan de subsidie Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) worden aangevraagd.

De MDIEU biedt bedrijven en samenwerkingsverbanden financiële ondersteuning om activiteiten te ontwikkelen die een stevige impuls geven aan de duurzame inzetbaarheid (DI) van werknemers. Dit betekent: werkenden gemotiveerd, gezond en productief houden. De MDIEU biedt subsidie voor activiteiten die structurele aandacht voor DI bevorderen en die de eigen regie van werkenden versterken. De subsidie kan ook worden gebruikt voor het verder ontwikkelen, intensiveren of monitoren van bestaande initiatieven.

De subsidie bedraagt:

  • 50% subsidie voor het onderdeel duurzame inzetbaarheid
  • 25% subsidie voor eerder stoppen met werken (RVU)
  • 5.000 euro voor de bedrijfsanalyse.

Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag bedraagt 75.000 euro. Indienen kan van 1 september tot en met 30 november 2023.

Laat geld geen reden zijn om niet te investeren in kwaliteit, veiligheid duurzame inzetbaarheid!

Informatie aanvraag
SOFTWARE

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Bestelformulier

Getoonde prijzen zijn inclusief BTW.
U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Vrijblijvende prijsopgave aanvragen trainingEN

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.