Search
Close this search box.

Nieuwe jaarplannen SZW en IGJ bekend

De inspecties voor de zorg- en arbeidsveiligheid hebben beide nieuwe jaarplannen gepubliceerd.

Voor de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ligt de focus van de meerjarenprogrammering op bedrijven met gevaarlijke stoffen, het voorkomen van beroepsziekten, het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting en het tegengaan van arbeids(markt)discriminatie. Verder moet het aantal bedrijven met een RI&E worden verhoogd, evenals de kwaliteit van de RI&E. De RI&E is immers een essentieel instrument voor organisaties om structuur te geven aan het arbobeleid en mag geen papieren tijger zijn.

Het specifieke programma Zorg richt zich in de jaren 2020-2022 vooral op de thuiszorg, waaronder de 24-uurs zorg. In de thuiszorg spelen met name de volgende risico’s:

  • Te hoge werkdruk
  • Te grote fysieke belasting
  • Blootstelling aan gevaarlijke stoffen
  • Onderbetaling
  • Te lange werktijden
  • Illegale arbeid

Het programma besteedt aandacht aan de aanwezigheid van (adequate) RI&E’s bij Verpleeg- en Verzorgingsinstellingen. Daarnaast wordt de ontwikkeling gemonitord van een door de Raad van Bestuur gedragen en gestimuleerde organisatiecultuur rond veilig en gezond werken. Het programma wil verder dat gemeenten zich als opdrachtgever ook verantwoordelijk voelen voor gezond, veilig en eerlijk werk in de (thuis-)zorg. En dat toetreders in de (thuis-)zorg en werknemers beter op de hoogte zijn van de regels. Ook wil het programma bemiddelingsbureaus stoppen die zich niet aan de wet- en regelgeving houden. Om dit te bereiken zet het programma een mix in van inspecties, voorlichting, informeren en signaleren. (Bron: www.inspectieszw.nl)

De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) maakt zich in hun Meerjarenplan IGJ 2020-2023, vooral zorgen over het tekort aan zorg- en hulpverleners. Nu al hebben veel zorginstellingen moeite om goed personeel te vinden. En het ziet ernaar uit dat dit probleem de komende jaren nog groter wordt. Het is dan ook belangrijk dat het werk van zorg- en hulpverleners aantrekkelijk genoeg blijft. Voor duurzame inzetbaarheid van zorgverleners wil de inspectie zich – vanuit de rol als toezichthouder – de komende jaren sterk maken.

Verder constateert de IGJ dat de zorg een sector is met veel vernieuwingen. Denk aan nieuwe technologie, digitalisering en de opkomst van Artificial Intelligence. Dat gaat veel vragen van zorgmedewerkers. En al die vernieuwingen vragen ook ander toezicht. (Bron: www.igj.nl)

In de vertaling van het meerjarenplan naar het concrete toetsingskader dat de IGJ hanteert, staan de volgende hoofdthema’s centraal:

  • Thema Persoonsgerichte Zorg
  • Thema Deskundige Zorgverlener
  • Thema Sturen op Kwaliteit en Veiligheid
  • Thema Medicatieveiligheid

Informatie aanvraag
SOFTWARE

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Bestelformulier

Getoonde prijzen zijn inclusief BTW.
U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Vrijblijvende prijsopgave aanvragen trainingEN

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.