Onze onderzoekers

Onze onderzoekers/onafhankelijk voorzitters beschikken over een schat aan ervaring. Denk hierbij aan verpleegkundige, medische en veranderkundige kennis. Zij kunnen op basis daarvan snel inschatten wat in uw organisatie leeft. Onze onderzoekers komen uit het werkveld en staan met de voeten in de klei.

We verbinden u met de onderzoeker/onafhankelijk voorzitter die bij uw organisatie en uw onderzoeksvraag past. We beschikken ook over voldoende capaciteit en ruime kennis en ervaring om complexe, grote onderzoeken uit te voeren samen met uw ketenpartners en meerdere onderzoekers vanuit Triaspect.

Voor ieder domein hebben wij de ervaringsdeskundige in huis, zoals VVT, GZ, GGZ, Ambulance, Ziekenhuis, HAP en Jeugdzorg. Wel zo fijn als u ondersteuning krijgt van iemand die uw taal spreekt en op de hoogte is van alle in en outs van uw branche.

En omdat ook wij nooit uitgeleerd raken, nemen alle onderzoekers minstens vier keer per jaar deel aan intervisiebijeenkomsten. We bespreken casuïstiek, delen onze ervaringen, kijken naar de laatste wet-en regelgeving en leren van en met elkaar. En dat delen we dan weer graag met u.

Saskia Bodt coördineert de calamiteitenonderzoeken, training- en adviestrajecten. Zij zorgt voor de verbinding tussen organisaties en onderzoekers. Zo is zij de spil van het lerend netwerk.

Maak kennis met het onderzoeksteam!

Calamiteitenonderzoeker / Adviseur

Hanneke Soeting

Calamiteitenonderzoeker

Jacques Ament

Calamiteitenonderzoeker / Adviseur

Karin Jensma

Calamiteitenonderzoeker / Adviseur

Marijke Schenkels

Calamiteitenonderzoeker / Adviseur/ Trainer

Janine Cooijmans

Calamiteitenonderzoeker / Trainer / Adviseur

Maud Verheij

Calamiteitenonderzoeker

Geesje Nijhof

Calamiteitenonderzoeker

Ben Koopmans

Calamiteitenonderzoeker/Adviseur/Trainer

Lisette Rodenburg

Calamiteitenonderzoeker

Ineke Strijp

Calamiteitenonderzoeker/Adviseur/Trainer

Marga Rietveld

Calamiteitenonderzoeker

Annet van Veenhuisen

Calamiteitenonderzoeker

Elsbeth ten Have

Adviseur

Lorette Fruijtier

Calamiteitenonderzoeker

Henk van der Steeg

Grondlegger Calamiteitenpool

Dick Kaasjager †

Calamiteitenonderzoeker / Adviseur/ Trainer

Mariska van Houtum

Calamiteitenonderzoeker

Tim Waning

Adviseur/Trainer/Calamiteitenonderzoeker

Edith Vonk

Calamiteitenonderzoeker/Adviseur/Trainer

Edith ter Braak

Calamiteitenonderzoeker / Adviseur

Hanneke Soeting

Hanneke Soeting is opgeleid als ergotherapeut en heeft ervaring in verschillende sectoren van de zorg. Sinds augustus 2004 is zij werkzaam als zelfstandig projectmanager. Sinds die tijd heeft zij kleine en grote projecten begeleid in de zorg op het gebied van: kwaliteit; verandering van werkprocessen/bedrijfsvoering; ontwikkeling en implementatie van nieuw beleid en/of werkwijzen.

Voor Triaspect doet Hanneke veel onderzoek naar calamiteiten en incidenten in de zorg. Hanneke is vaak onafhankelijk voorzitter en doet als dat nodig is ook zelf actief mee aan het onderzoek. Ze is in staat een kwalitatief goed rapport te schrijven over het uitgevoerde onderzoek. Ze vindt het daarnaast leuk om het onderzoeksteam van de organisatie te coachen tijdens het uitvoeren van het onderzoek. Hanneke wordt ook ingezet voor het begeleiden van teamanalyses met alle betrokkenen.

Hanneke is een praktisch ingestelde projectmanager en adviseur, die snel de samenwerking vindt en zoekt naar de aanwezige slagkracht. Triaspect zet Hanneke ook in bij advieswerk en implementaties van Triasweb. Haar intentie is om het fundament te leggen en te ondersteunen zodanig dat de organisatie snel weer op eigen kracht verder kan. Voordat ze het project loslaat zorgt ze er samen met de organisatie voor dat een goede borging tot stand is gekomen.

Calamiteitenonderzoeker

Jacques Ament

Jacques Ament heeft ruime ervaring als bestuurder in de verslavingszorg, Jeugdzorg en gehandicaptenzorg en als (voorzitter) toezichthouder in de eerste lijnszorg, GGZ , sociale werkvoorziening en bij HKZ. Hij maakte deel uit van de commissie Rouvoet, die belast was met het opstellen en monitoren van een Kwaliteitskader Voorkomen Seksueel Misbruik. Door zijn ervaringen is hij gespecialiseerd in managementadvies, kwaliteitsbeleid, klachtbehandeling, conflictbemiddeling, coaching/begeleiding en werving en selectie van hoger management. Hij is jarenlang de voorzitter van de Raad van Toezicht van Metggz, de Raad van Commissarissen van HOZL (Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg) en van de klachtencommissie van Lunetzorg geweest. Tevens heeft hij zijn eigen adviesbureau. Dit alles maakt van hem een gedreven, pragmatische onderzoeker en onafhankelijk voorzitter van calamiteitencommissies.

Calamiteitenonderzoeker / Adviseur

Karin Jensma

De roots van Karin Jensma liggen in de gezondheidszorg. Ze is opgeleid als verpleegkundige, vervulde managementfuncties en werkte als docent in het HBO-onderwijs en het Integraal Kankercentrum. Na de opleiding ‘Counseling in Context’ (USBO) werd ze arbeids- en organisatieadviseur bij een arbodienst.

Bij Triaspect verricht Karin onderzoek naar incidenten in de zorg. Dit voert ze uit in de rol als kwaliteitscoach om teams te ondersteunen bij het uitvoeren van analyses en aanbevelingen en conclusies te bespreken met het team en als onafhankelijk voorzitter bij calamiteitenonderzoek. Daarnaast staat ze aan de lat voor het begeleiden van intervisie bijeenkomsten en trajecten waarbij cultuur en samenwerken een rol van belang spelen.

Karin is een adviseur met een doeltreffende en praktische aanpak, eigenschappen die een mooie combi vormen met haar kwaliteiten als bemiddelaar. Door haar ruime ervaring in tal van verschillende organisaties heeft ze oog en oor ontwikkeld voor cultuuraspecten die van invloed zijn op succesvol veranderen. Ook in lastige en spannende situaties weet Karin in verbinding te blijven.

Calamiteitenonderzoeker / Adviseur

Marijke Schenkels

Sinds 1997  is Marijke werkzaam als interimmanager, projectmanager en coach binnen de gezondheidszorg, met name in de V&V sector (thuiszorg en verpleeghuiszorg).

Marijke ondersteunt Triaspect o.a. bij het uitvoeren van calamiteitenonderzoeken. Marijke kan situaties snel en grondig analyseren en heeft daarbij een praktisch en effectief oplossingsvermogen. Ze pakt vraagstukken en problemen planmatig en systematisch aan en zoekt daarbij altijd de samenwerking met betrokkenen. Het behalen van concrete resultaten en in de praktijk brengen van het geleerde vindt ze hierbij belangrijk.

Marijke is een enthousiaste, gedreven onderzoeker en adviseur.

Calamiteitenonderzoeker / Adviseur/ Trainer

Janine Cooijmans

Bij Janine Cooijmans liggen de roots in de jeugdbescherming.  Zij houdt zich de laatste 15 jaar voornamelijk bezig met leren en ontwikkelen in diverse zorgorganisaties (jeugdzorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, wijkteams).  Zij is afgestudeerd als Master of Education waarbij professionalisering een centrale rol had in haar afstudeeronderzoek. Bij Triaspect verricht Janine met name onderzoek naar incidenten in de zorg. Het leren van ingrijpende gebeurtenissen levert altijd zeer waardevolle aanbevelingen op, waar organisaties echt iets mee opschieten. Deze praktijkervaring geeft Janine inspiratie voor de Prisma trainingen, waar zij professionals aan het denken en aan het werk zet.  

“Het juiste” doen voor cliënten en kwaliteit van de zorg is altijd het uitgangspunt en zij is zeer gedreven om te helpen, door onderzoek, advies, coaching, training. Zij levert maatwerk en sluit aan bij de vraag vanuit de organisatie.  Janine gaat daarbij respectvol te werk, zodat iedereen goed tot zijn recht komt in een veilige werkomgeving.

Calamiteitenonderzoeker / Trainer / Adviseur

Maud Verheij

Maud Verheij is organisatie antropoloog. Zij is opgeleid in sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en Vrije Universiteit Amsterdam en daarnaast in kwaliteitsmanagement, corporate antropologie en Deep Democracy. Haar werkervaring ligt op het terrein van uitvoering, advies en management in verschillende sectoren van zorg.

Maud heeft de training interne audit ontwikkeld. Zij wordt ingezet op vraagstukken en trainingen over intern auditen, prospectieve risicoanalyses (PRI) en organisatiecultuur. Zij verricht ook onderzoek naar (ernstige) incidenten en calamiteiten in de zorg. Daarin treedt zij op als extern voorzitter en doet mee als onderzoeker. Maud is een zorgvuldige, kritische adviseur en trainer. Zij gebruikt inzichten uit kwaliteit en veiligheid management en uit de antropologie. En uit 30 jaar ervaring in het werken in de langdurige zorg.

Zij helpt in de eerste plaats om de vraag te verhelderen. Door toepassing van werkmethoden vanuit Deep Democracy voelen mensen zich veilig en worden alle stemmen en inzichten gehoord. Maud biedt praktische ondersteuning, waarmee organisaties direct aan de slag kunnen.

Calamiteitenonderzoeker

Geesje Nijhof

Geesje Nijhof heeft gewerkt als arts maatschappij en gezondheid, was manager bij een GGD, bij de Medische Opvang Asielzoekers en het RIVM en werkte de laatste jaren bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, onder andere bij het Incidententoezicht. Sinds 2016 werkt zij met veel plezier als coach en adviseur. “Zelf blijven bewegen en verbinden is mijn motto en mijn kracht.”

Geesje Nijhof is gericht op zorgprofessionele veranderingen en op gezamenlijk leren van calamiteiten, opdat cliënt en organisatie er beter van worden. Ze kent de gezondheidszorg van binnenuit en heeft een goed inzicht in en overzicht van de huidige relevante (politieke) ontwikkelingen in de zorg. Geesje is een stevige en evenwichtige persoonlijkheid die kalmte weet te bewaren en vertrouwen opwekt in een hectische en dynamische werkomgeving. Door collega’s wordt ze ervaren als inspirerend, communicatief, resultaatgericht en proactief. Daarnaast wordt ze gezien als iemand die openstaat voor andere meningen, overtuigingskracht bezit en rust uitstraalt. Geesje ondersteunt Triaspect o.a. bij het uitvoeren van calamiteitenonderzoeken.

Calamiteitenonderzoeker

Ben Koopmans

Ben Koopmans heeft gewerkt als praktijkhoudend huisarts en als manager in de eerste en tweede lijn bij een Gezondheidscentrum en Ziekenhuis Gelderse Vallei. Daarnaast heeft hij ruime ervaring als bestuurder en toezichthouder regionaal en landelijk o.a. in de VVT sector, voor de Nederlandse Huisartsengenootschap (NHG) en als lid van een ledenraad van de landelijke huisartsen vereniging (LHV). Als docent en opleider was hij verbonden aan de huisarts opleiding met als aandacht gebied samenwerken en organisatie.

Bij Triaspect verricht Ben Koopmans onderzoek naar (ernstige) incidenten en calamiteiten in de zorg. Hij weet daarbij distantie te combineren met betrokkenheid om zo te komen tot een goede analyse en een goed overzicht. Zijn kwaliteiten zijn luisteren, bruggen bouwen en teamvorming. Vanuit zijn ervaring als zorgverlener en bestuurder zoekt Ben altijd naar oplossingen die haalbaar en effectief zijn. Zijn overtuiging is dat kwaliteit wordt bevorderd  door een open cultuur met voldoende structuur en een veilig klimaat.

Calamiteitenonderzoeker/Adviseur/Trainer

Lisette Rodenburg

De roots van Lisette Rodenburg liggen in de gezondheidszorg. Ze is opgeleid als ergotherapeut en heeft in de revalidatie en als adviseur voor een zorgorganisatie gewerkt. Ze werkte als docent in het HBO-onderwijs voor de opleiding ergotherapie.

Sinds 2019 werkt Lisette als zelfstandig coach, adviseur en docent. Daarbij is de gezondheidzorg een rode draad binnen haar werkzaamheden. Ze kent de dynamiek van de zorg vanuit verschillende rollen en contexten.

Bij Triaspect verzorgt zij trainingen en verricht onderzoek naar incidenten in de zorg. Lisette is een adviseur met een praktische en zorgvuldige aanpak waarbij zij zonder oordeel luistert naar het verhaal. Ze is ervaren in het begeleiden bij spanningen en conflicten, onder ander door haar mediation achtergrond. Lisette streeft naar een open communicatie met alle betrokken partijen en waarbij zij het doel voor ogen houdt.

Calamiteitenonderzoeker

Ineke Strijp

Ineke heeft gewerkt in diverse sectoren waar de complexiteit groot was en belangentegenstellingen van de (interne en externe) stakeholders kenmerkend en bijzonder kon worden genoemd. Bestuurlijk adequaat en transparant optreden is dan cruciaal bij het vinden van oplossingen en het bepalen van de koers van een organisatie. Belangrijk hierbij is de bedrijfsprocessen en gedragingen van medewerkers in een organisatie snel te doorgronden en te analyseren. Waarbij je te maken hebt met de formele kant van een organisatie (bovenstroom) en de cultuur en het gedrag van de mensen (onderstroom) in een organisatie. Ineke heeft veelal gewerkt in not-for profit organisaties en in verschillende (bestuurlijke) functies. Ze heeft ervaring in diverse sectoren van de zorg, zoals GGZ, VVT, gehandicapten- en ziekenhuiszorg. Door het nemen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid kan de veiligheid en kwaliteit voor cliënten en medewerkers worden geborgd. Ineke is een bevlogen en inspirerende Impulsmanager en onafhankelijk voorzitter/onderzoeker bij calamiteiten in de zorg.

Calamiteitenonderzoeker/Adviseur/Trainer

Marga Rietveld

Marga Rietveld heeft veel beleids- en managementervaring binnen een heel scala aan gezondheidszorginstellingen:ziekenhuiszorg (zowel academisch als algemeen), GGD, VVT, verloskundigenpraktijken, etc. Zij is naast een analytisch denker ook een praktische uitvoerder in de zorg. Die directe betrokkenheid bij het primaire proces is een meerwaarde bij het uitvoeren van incidenten- en calamiteitenonderzoeken.

Haar primaire drijfveer is een actieve bijdrage te kunnen leveren aan kwaliteitsverbetering door samen te leren. Als procesbegeleider bij interne onderzoeken en als trainer brengt ze dit in de praktijk binnen uw organisatie.

Calamiteitenonderzoeker

Annet van Veenhuisen

Annet van Veenhuisen is directeur bij een verslavingszorginstelling. Ooit begonnen als verpleegkundige in een algemeen ziekenhuis, is zij zich – na een overstap naar de GGZ – steeds meer gaan toeleggen op leidinggeven en organisatie van zorg.

Met name in haar tijd binnen de acute psychiatrie was zij vaak bezig met het systematisch analyseren van werkwijzes en het verbeteren van processen als er incidenten waren geweest. Het ondersteunen en coachen van teams bracht haar altijd veel plezier en nu zet zij haar ervaring, kennis en kalme overzicht graag in om te helpen zorg veiliger te maken.

Bij Triaspect houdt Annet zich bezig met het doen van onderzoek naar incidenten en calamiteiten in de zorg.

Calamiteitenonderzoeker

Elsbeth ten Have

Elsbeth ten Have is opgeleid als communicatie-, onderwijs- en verpleegkundige. Sinds 2006 staat kwaliteit en patiëntveiligheid centraal in haar carrière. Dit startte met de implementatie in het UMCG van het VMS-thema: ‘herken de vitaal bedreigde patiënt’. Aansluitend heeft zij het calamiteiten- en incidentenonderzoek geprofessionaliseerd. In 2014 is Elsbeth succesvol gepromoveerd op het meten en verbeteren van de kwaliteit van het multidisciplinair overleg op intensive-careafdelingen.

Als manager kwaliteit en veiligheid in ziekenhuizen heeft Elsbeth veel expertise opgedaan wat betreft het complexe pallet van kwaliteit en veiligheid zoals indicatoren, accreditaties, infectiepreventie, calamiteitenonderzoek, implementatie Wkkgz en de contacten met de IGJ en toezichthouders. De laatste jaren heeft Elsbeth gewerkt aan politiek strategische dossiers zoals patiënt- en informatieveiligheid, kwaliteitsregistraties en richtlijnen in samenwerking met VWS en brancheorganisaties. Tevens is zij geregistreerd supervisor.

Elsbeth kent de gezondheidszorg van binnenuit en heeft een goed inzicht in en overzicht van de huidige relevante (politieke) ontwikkelingen in de zorg. Elsbeth werkt transparant en resultaatgericht en wordt gezien als een persoonlijkheid die rustig op uiteenlopende niveaus communiceert en zich tegelijkertijd toegankelijk en betrokken opstelt.

Elsbeth ondersteunt Triaspect bij het uitvoeren van calamiteitenonderzoeken, bij onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag en bij impulsmanagement.

Adviseur

Lorette Fruijtier

Lorette Fruijtier is opgeleid als juriste en houdt zich daarnaast graag bezig met ethiek. Zij heeft een jarenlange ervaring in de gehandicaptenzorg, als professional en als zus. Lorette is altijd op zoek naar de bedoeling van wet- en regelgeving en de goede vertaling naar de zorgpraktijk. Hierover gaat zij graag het gesprek aan.

Lorette werkte onder andere als senior beleidsmedewerker op landelijk niveau, als secretaris raad van bestuur bij een zorgorganisatie en als commissielid van de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. In deze functies heeft zij zich de afgelopen jaren met veel verschillende onderwerpen bezig gehouden, zoals beleid inzake kwaliteit en veiligheid, klachtbehandeling, cliëntenrechten, medezeggenschap, BIG-beleid, incidenten en vrijheidsbeperking. Bij de zorgorganisatie was zij voorzitter van verschillende inhoudelijke commissies.

Sinds 2017 werkt Lorette als zelfstandig adviseur in de langdurige zorg. Zij zet haar levens-en werkervaring gericht in voor goede zorg in brede zin vanuit beleidsmatig, ethisch en juridisch perspectief.

Lorette is een sterke persoonlijkheid die samenwerken, goed luisteren om anderen te begrijpen en doorvragen belangrijk vindt. Zij kan zich snel verdiepen in allerlei onderwerpen en heeft zowel de helikopterview als oog voor detail. Lorette heeft hart voor de zorg en respect voor alle professionals die daar werkzaam zijn.

Bij Triaspect doet Lorette onderzoek naar (ernstige) incidenten en calamiteiten.

Calamiteitenonderzoeker

Henk van der Steeg

Henk van der Steeg heeft als oud-gynaecoloog en oud-ziekenhuisbestuurder ervaring opgedaan in het (hoger-) management van de gezondheidszorg. Hij is geruime tijd  gastdocent geweest bij het Julius Centrum van het UMC Utrecht. Ook heeft hij zich jarenlang beziggehouden met veiligheid en de kwaliteit van zorg(organisaties) o.a. als auditor bij het toenmalige NIAZ. Dit alles combineerde hij met toezichthoudende functies bij Spierziekten Nederland en gezondheidscentrum Nije Veste in Nijkerk.

Momenteel is hij nog werkzaam als docent bij het discipline overstijgend onderwijs voor artsen in opleiding tot medisch specialist van het UMC Utrecht. Zijn specialiteiten zijn strategische vraagstukken in ziekenhuizen, coachen, opzetten samenwerkingsverbanden en calamiteitenonderzoek. Tot december 2021 heeft Henk vele calamiteitonderzoeken begeleid in de Langdurige Zorg in de rol van onafhankelijk voorzitter. Vanaf heden is hij senior consultant voor alle interne trainers /adviseurs en onderzoekers van Triaspect.

Grondlegger Calamiteitenpool

Dick Kaasjager †

In Memoriam

Vrijdag 31 januari jl. is Dick Kaasjager thuis in het bijzijn van zijn geliefden rustig ingeslapen. Sinds september 2019 wist Dick dat hij ongeneeslijk ziek was. Dick wilde hier geen ruchtbaarheid aan geven en uiteraard hebben we zijn wens gerespecteerd. Dick was een prachtmens. Zijn kennis, brede ervaring maar vooral zijn openheid, empathisch vermogen, relativeringsvermogen doorspekt met humor en zijn verbindende kracht waren kenmerkend voor hem.
We zullen hem zo missen.

‘alleen nog maar het sterke licht
het rode, zuivere van de late zon
te zien, te volgen en de eigen weg te gaan
Het werd, het was, het is gedaan’

__________________________________________________________________________

“Ik heb gewerkt als huisarts, directeur van een GGD en directeur bij het ministerie van VWS. Sinds 2006 werk ik met veel plezier als zelfstandig beleidsadviseur en coach.”

Dick Kaasjager heeft de kwaliteit om complexe situaties snel te doorzien, waarbij hij veel plezier beleeft aan het oplossen van pittige vraagstukken. Steeds opnieuw weet hij een ander perspectief te vinden, met vaak verrassende wendingen tot gevolg. Dick Kaasjager heeft het in zich om organisaties en (groepen) mensen, die vanuit soms zeer verschillende uitgangspunten of belangen opereren, bijeen te brengen en bijeen te houden. Hij is een echte ‘bruggenbouwer’: hij verbindt inzichten en inhoudelijke kennis met de ervaringen van de werkvloer. Dit doet hij met zijn oog voor strategische processen en voor de vertaalslag naar de praktijk. Hij wil inspireren en verbinden met de inhoud met behoud van distantie.

Calamiteitenonderzoeker / Adviseur/ Trainer

Mariska van Houtum

Mariska van Houtum heeft ruim 30 jaar ervaring in de zorgsector als (senior)kwaliteitsverpleegkundige, auditor, verander-, project- en crisismanager. Ze is opgeleid als HBO-verpleegkundige en zorgmanager. Na haar Master Innovatie in Zorg en Welzijn is ze zich gaan ontplooien als coach op het primaire en strategische proces. Ze is deskundig in kwaliteit, veiligheid en risicomanagement, zorgprocessen, innovatie en lerende organisaties.

Het schakelen tussen inhoud en proces met behoud van focus in samenwerking met alle betrokkenen is volgens haar de sleutel. Het “samen” bepalen van deze focus en het “samen” afspraken maken over de te behalen resultaten of ambities. Om hier vervolgens “samen” met elkaar aan te werken maakt dat Mariska het een feest vindt om te leren en/of te veranderen. Ze maakt hierbij gebruik van de kracht en kwaliteit van de ander met behulp van de volgende ingrediënten: integer, objectief, analyserend, samenwerkend, transparant, nieuwsgierig, spiegelend, inspirerend en oprechte interesse!

Bij Triaspect verzorgt Mariska Prisma trainingen, coaching/advies en geeft zij ondersteuning bij het uitvoeren van onderzoek naar (ernstige) incidenten in de zorg.

Calamiteitenonderzoeker

Tim Waning

Tim Waning is opgeleid tot psychiater in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis te Amsterdam en hij heeft gewerkt in onder andere de acute psychiatrie en verslavingszorg in Flevoland. Hij heeft in die periode uitgebreid ervaring opgedaan als manager,  als lid-beroepsgenoot van het regionaal tuchtcollege te Zwolle en als visiteur bij de NVvP.

Op dit moment werkt Tim bij verschillende instellingen voor algemene psychiatrie, waar hij met name een consultatieve en adviserende rol heeft. Als medisch specialist heeft hij zich toegelegd op beleid en organisatie, waarin hij het meeste plezier haalt uit het steeds verder verbeteren van de processen en samenwerking in de zorg. Hij heeft een scherpe, analytische stijl, waarin ruimte is voor ontspanning en contact.

Bij Triaspect richt Tim zich op onderzoek naar incidenten en calamiteiten in de zorg.

Adviseur/Trainer/Calamiteitenonderzoeker

Edith Vonk

Edith Vonk is haar loopbaan gestart als verpleegkundige en heeft in verschillende werkvelden en functies in de zorg gewerkt. Sinds 2008 is zij werkzaam als zelfstandig trainer, coach en haptotherapeut. Zij heeft ruime en gerichte ervaring met het begeleiden van teams en individuele medewerkers op het gebied van: implementatie van nieuw beleid, visie en daarmee samenhangend de onderlinge samenwerking en communicatie. Zij houdt er van om samen te zoeken naar mogelijkheden en het vermogen van mensen te versterken hun eigen antwoorden te vinden.

Edith is betrokken, integer, transparant en heeft oog voor balans tussen goede relaties en concrete resultaten. Zij is positief ingesteld, leergierig, geduldig en houdt van humor met gezonde dosis zelfspot. Voor Triaspect is zij actief als Prisma trainer en onderzoeker.

Calamiteitenonderzoeker/Adviseur/Trainer

Edith ter Braak

Edith ter Braak is een bevlogen internist en opleider (niet-praktiserend), die zich sterk aangesproken voelt door kwaliteit en veiligheid van zorg. Zij heeft meer dan 35 jaar ervaring in de directe patiëntenzorg en is emeritus-hoogleraar medisch onderwijs. Zij is een ervaren calamiteitenonderzoeker en een enthousiaste docent/trainer van zorgprofessionals. Uitgangspunten in haar werk zijn het patiënt-/cliëntperspectief en de noodzaak van voortdurende ontwikkeling van zorgprofessionals, zowel zorginhoudelijk als van zachte competenties. Ook zelf is zij nooit uitgeleerd en blijft zij regelmatig cursussen volgen.


Edith heeft ruime managementervaring. Bestuurlijke kennis en vaardigheden heeft zij ontwikkeld als lid van het College Geneeskundige Specialismen bij de KNMG, waar zij onder meer leidinggaf aan de ontwikkeling van vernieuwde eisen voor herregistratie van geneeskundig specialisten. Sinds jan. 2020 is zij lid van de Raad van Toezicht van het Slingelandziekenhuis met portefeuille Kwaliteit en Veiligheid.


Bij haar werkzaamheden hecht zij veel belang aan een veilige sfeer en open communicatie. Zij is analytisch en zorgvuldig. Net als cliënten en hun naasten kunnen ook zorgverleners die betrokken zijn bij een ernstig incident of calamiteit rekenen op begrip voor hun emoties, zonder de feiten uit het oog te verliezen.

Informatie aanvraag
SOFTWARE

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Bestelformulier

Getoonde prijzen zijn inclusief BTW.
U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Inschrijven Triascoop

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Vrijblijvende prijsopgave aanvragen trainingEN

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.