Privacy statement

Triaspect B.V., gevestigd aan de Groenestraat 72 te Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Triaspect B.V.
Groenestraat 72
6531 HS Nijmegen

Functionaris Gegevensbescherming:
Kim Alders (iso@triaspect.nl)

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor het gebruik van onze website en diensten is het noodzakelijk dat je toestemming geeft voor het verwerken van persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor de registratie van onze evenementen, het beantwoorden van vragen en gerichter informeren. We gebruiken geen gegevens ten behoeve voor geautomatiseerde besluitvorming of profileren.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Triaspect B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Neem hiervoor contact op met info@triaspect.nl. Ook heb je de mogelijkheid om bij elke geautomatiseerde e-mail je af te melden middels een link in de betreffende e-mail.

Daarnaast heb je het recht om te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Triaspect B.V. slaat jouw persoonlijke gegevens niet langer op dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Cookies

Triaspect B.V. maakt gebruik van cookies. Klik hier voor ons actuele cookie beleid.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Triaspect B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat via 024-4100050 of via info@triaspect.nl

18 mei 2018 – laatste wijziging: 9 april 2021

Informatie aanvraag
SOFTWARE

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Bestelformulier

Getoonde prijzen zijn inclusief BTW.
U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Inschrijven Triascoop

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Vrijblijvende prijsopgave aanvragen trainingEN

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.