TriasWeb

TriasWeb is een integraal kwaliteitsmanagementsysteem dat alle aspecten van kwaliteit en veiligheid bij elkaar brengt. TriasWeb biedt een compleet en gebruiksvriendelijk digitaal platform aan duizenden zorgmedewerkers, wat hen ondersteunt bij het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid op hun afdeling.

TriasWeb onderscheidt zich van andere applicaties door het vertrekpunt: de visie van Het Nieuwe Melden. Teamgericht leren en verbeteren, zowel prospectief als retrospectief, is hierbij de kern.

TriasWeb integreert met gangbare ECD’s zoals Ons, Caress en PlanCare. 

Hieronder ziet u een overzicht van de onderdelen waaruit TriasWeb is opgebouwd. 

Veilig incidenten melden

In de zorg worden al jaren incidenten gemeld om zicht te krijgen op de kwaliteit en veiligheid binnen een organisatie. TriasWeb biedt eenvoudige meldmodules, krachtige analysetools en een praktisch verbetermagazijn. De kernkwaliteit van TriasWeb is dat het specifiek ontwikkeld is om teams eenvoudig de hulpmiddelen te bieden om succesvol te kunnen leren van incidenten. 

We hebben met onze klanten een best practice meldmodule ontwikkeld. Daarin is de laatste wetgeving verwerkt en een goede afweging gemaakt tussen een zo kort mogelijke vragenlijst en het verkrijgen van zoveel mogelijk belangrijke informatie. Een snelle én goede start met TriasWeb is daarmee gegarandeerd. 

Risicomanagement (RI&E)

De makkelijkste manier van verbeteren is voorkomen dat iets fout gaat. Dit doet u door belangrijke risico’s in beeld te brengen en daar de juiste maatregelen op te treffen. Pythia is een risicomanagementsysteem voor de RI&E en onderdeel van TriasWeb. Het is gericht op teams die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid en die van hun cliënten. Het is de basis voor risicobewustzijn én  risicomanagement voor teams. 

Onze RI&E is in de GZ en VVT branche-erkend. 

Enquêtes

Feedback krijgen is een goede manier om te leren en te verbeteren. Digitale feedback door middel van enquêtes wordt eenvoudig vormgegeven met de enquêtemodule van TriasWeb. Zowel intern met een cultuurmeting of medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO), als extern om de cliënttevredenheid in beeld te brengen (CTO). Met smileys kunnen cliënten bijvoorbeeld via een tablet zelf aangeven hoe tevreden ze zijn met de geleverde zorg. TriasWeb ondersteunt ook de PREM (Patient Reported Experience Measure).

Audits

Verbeter de kwaliteit van zorg met de auditmodule van TriasWeb. Het levert op geaggregeerd niveau inzicht in de huidige risico’s en biedt direct relevante maatregelen die genomen kunnen worden om het risico omlaag te brengen. Teams kunnen zelf de audit (bij elkaar) uitvoeren en er concrete verbeterplannen aan koppelen. TriasWeb beschikt over specifieke audits voor de branchespecifieke kwaliteitskaders en themagerichte audits rondom hygiëne/infectiepreventie, medicatieveiligheid en bijvoorbeeld het zorgleefplan.

Verbetermanagement

De verbetermodule is het hart van onze software. Daar komen alle bronnen bij elkaar in concrete acties die met elkaar worden opgepakt, geëvalueerd en geborgd. 

Verbeteren met bewezen resultaat blijkt in de praktijk een lastige klus. Daarom kan in TriasWeb een herinnering aan de deadline ingesteld worden, zodat de ‘check’ van de plan-do-check-act-cyclus niet wordt vergeten. 

In TriasWeb ontstaat zo een verbeterhistorie die door iedereen binnen de organisatie kan worden gebruikt om te zien wat wel én niet succesvol is geweest. Zo wordt er geleerd van elkaar.

Koppelen met TriasWeb

TriasWeb biedt diverse mogelijkheden voor koppelingen met andere informatiesystemen die het gebruikersgemak vergroten en de registratielast verlichten. TriasWeb kan gekoppeld worden aan ECD’s en HRM systemen voor het ophalen van (beperkte) persoonsinformatie en het versturen van meldingsinformatie naar bijvoorbeeld de rapportage van de cliënt. Daarnaast kan TriasWeb aangesloten worden op Single Sign On omgevingen en informatie versturen naar BI-tools of andere informatiemanagementsystemen. 

Vraag een Demo aan

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Informatie aanvraag
SOFTWARE

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Bestelformulier

Getoonde prijzen zijn inclusief BTW.
U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Inschrijven Triascoop

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Vrijblijvende prijsopgave aanvragen trainingEN

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.