Audits

Bij interne en externe audits, veiligheidsrondes, inspectiebezoeken en andere kwaliteitschecks, wordt getoetst of een team, een gebouw of beleid aan de gestelde eisen en normen voldoet. Hierbij draait het om het goede gesprek en een feitelijke observatie. Om breder te kunnen leren van de resultaten is het belangrijk dat deze worden vastgelegd. Dat kan met de auditmodule van TriasWeb. Hierin worden de bevindingen eenvoudig geregistreerd en gedeeld met het betreffende team. TriasWeb geeft suggesties ter verbetering en het team legt zelf de genomen verbeteracties vast volgens de PDCA methodiek. Daarmee kunnen ook andere teams van hen leren. Lees hieronder meer over onze verschillende auditmodules. 

Bekijk ook onze audittraining

TriasWeb auditmodules

Audit Kwaliteitskader

Wilt u op een eenvoudige manier een volledig beeld krijgen in hoeverre u voldoet aan alle eisen uit het kwaliteitskader? De module audit kwaliteitskader in TriasWeb helpt uw teams hun eigen scores in beeld te brengen. Zij leren wat de eisen van het kwaliteitskader zijn en krijgen praktische adviezen voor verbeteren.

Bevindingen en risico's

Met deze module kunnen de bevindingen en risico's die in een auditronde zijn waargenomen, één voor één concreet worden beschreven en gemeld. Zo kan de interne auditor zijn of haar bevindingen overdragen aan de teams zelf om te vertalen in concrete verbeteracties.

Complete audit op maat

In deze module worden alle relevante kwaliteits- en veiligheidsaudits geïntegreerd die voor uw organisatie relevant zijn. Hierdoor ontstaat een eigen maatwerk auditmodule waarin bijvoorbeeld medicatieveiligheid, cliëntdossiers of HACCP in kaart kunnen worden gebracht.

Informatie aanvraag
SOFTWARE

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Vraag een Demo aan

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Bestelformulier

Getoonde prijzen zijn inclusief BTW.
U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Inschrijven Triascoop

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Vrijblijvende prijsopgave aanvragen trainingEN

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.