Risico inventarisatie & evaluatie

 digitale RI&E voor teams in de zorg 

Met de kennis van onder andere kwaliteitskaders, arbo-catalogi en vele experts zijn de slimme branche erkende RI&E vragenlijsten in TriasWeb opgebouwd. Gericht op cliënt-, medewerker– en gebouwveiligheid. Alleen de relevante vragen worden getoond. Door het invullen van de risico-inventarisatie worden gewogen risicoprofielen gemaakt op elk niveau van uw organisatie. In de evaluatie worden de risico’s getoetst aan uw eigen maatregelen. Het geeft direct inzicht in en focus op hetgeen kan worden verbeterd. Met de handige koppeling met de verbetermodule is in één oogopslag te zien wat de risico’s zijn, wat de knelpunten voor uw organisatie(-onderdeel) zijn en welke verbeteracties al actief zijn.

TriasWeb is zo flexibel dat de RI&E op verschillende manieren kan worden uitgevoerd: door staf en management, door kernteams of door elk team zelfstandig. Maar ook periodiek of dynamisch. Precies wat u voor uw organisatie nodig heeft.

Opleiding RI&E voor kleine zorgorganisaties
Speciaal voor kleine zorgorganisaties (minder dan 25 medewerkers) hebben wij een open opleiding ontwikkeld voor een volledige RI&E in 2 middagen. Kijk in onze agenda voor de datum van de volgende keer.
 
Daarnaast bent u ook voor verdiepend onderzoek naar bijvoorbeeld werkdruk of fysieke belasting, bij Triaspect aan het goede adres.

TriasWeb risicomanagementmodules

Medewerker risico-inventarisatie

In 7 tot 12 minuten een eigen inventarisatie van de werkrisico's. De uitkomst is direct beschikbaar in een persoonlijk risicoprofiel.

Gebouw risico-inventarisatie

Eenvoudig per locatie een risico-inventarisatie van alle actuele gebouwveiligheidseisen.

Beleid risico-inventarisatie

De wettelijke richtlijnen voor een compleet arbobeleid, eenvoudig getoetst en integraal in beeld.

Teamevaluatie veiligheid

Als team de maatregelen toetsen voor de grootste risico's die uit de inventarisaties naar voren komen. Een risicogestuurde toetsing en evaluatie als basis voor een gezamenlijk plan van aanpak. Leerzaam en leuk!

Informatie aanvraag
SOFTWARE

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Vraag een Demo aan

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Bestelformulier

Getoonde prijzen zijn inclusief BTW.
U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Inschrijven Triascoop

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Vrijblijvende prijsopgave aanvragen trainingEN

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.