TriasWeb RI&E onderdeel portfolio Merkbaar Beter

Wij zijn trots u te kunnen melden dat de branche erkende RI&E van Triaspect is opgenomen in de portfolio van het project Merkbaar Beter! Merkbaar Beter brengt een nieuw portfolio van interventies om te zorgen dat medewerkers in zorg en welzijn een merkbare verbetering ervaren op het gebied van zeggenschap, werkplezier en gezond werken. Daarmee ondersteunen CNV Zorg & Welzijn, V&VN en Stichting IZZ organisaties bij een aanpak voor het behoud van personeel. Met Merkbaar Beter worden medewerkers actief betrokken bij het oplossen van de knelpunten in hun werk. Het doel is dat zij op korte termijn een merkbare verbetering ervaren op het gebied van zeggenschap, werkplezier en gezond werken.

Waarom Merkbaar Beter
Medewerkers merken op de werkvloer nog te weinig effect van de maatregelen om collega’s tevreden, gezond en gemotiveerd te houden. De uitstroom uit de zorg blijft onverminderd hoog: 45.000 zorgprofessionals vertrokken vorig jaar naar een baan buiten de zorg. Daarnaast is in de afgelopen vier jaar het gebruik van psychische zorg met 30% gestegen. Zorgorganisaties met een hoog zorggebruik lopen het risico in een negatieve spiraal terecht te komen. Het is vaak een indicatie van een slecht organisatieklimaat. Een slecht organisatieklimaat leidt tot hoge werkdruk wat de uitstroom weer verhoogt. Werkgevers hebben hierdoor hoge vervangingskosten en zijn veel tijd en geld kwijt aan het werven en opleiden van nieuw personeel.

Hoe doorbreken we deze vicieuze cirkel? Door het betrekken van medewerkers bij de analyse en de oplossing van de knelpunten die zij ervaren. Hierdoor ontdekken we niet alleen slimme en effectieve oplossingen, maar is er ook meer draagvlak voor de gekozen aanpak. Medewerkers zullen sneller verbetering ervaren waardoor ook hun werkplezier toeneemt en het verzuim en verloop afnemen.

Helder en actueel
Omdat elke organisatie anders is, biedt Merkbaar Beter maatwerk aan. Per organisatie wordt bekeken welke vraagstukken er leven als het gaat om behoud van medewerkers. Dit doet men door in gesprek te gaan met medewerkers op de werkvloer, medezeggenschapsorganen, HR en werkgevers. Daarnaast wordt een helder en actueel overzicht geboden van bestaande interventies die bijdragen aan het behoud van personeel. Hierdoor kan de werkgever samen met de medewerkers een keuze maken voor een geschikte interventie. Na afloop wordt er samen gekeken of er merkbaar verbetering wordt ervaren.
Merkbaar Beter maakt in haar aanpak gebruik van bestaande en bewezen interventies, programma’s en kanalen zoals de projecten van de RAAT, het Actie Leer Netwerk, O&O fondsen, kenniscentra en initiatieven van sociale partners en beroepsverenigingen. Zij bieden organisaties een overzichtelijk portfolio van het beschikbare ondersteuningsaanbod. Hierdoor kan de werkgever samen met de werknemers eenvoudiger een keuze maken voor een geschikte interventie.

TriasWeb RI&E is als een van de bewezen interventies en tools, onderdeel van deze portfolio.

Wilt u meer weten over onze RI&E, of heeft u vragen hoe onze tool een bijdrage kan leveren aan een beter werkklimaat binnen uw organisatie? Neem dan contact op via info@triaspect.nl of tel 024-4100050. Wij denken graag met u mee!

(Bron; beschrijving portfolio Merkbaar Beter, IZZ)

Informatie aanvraag
SOFTWARE

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Bestelformulier

Getoonde prijzen zijn inclusief BTW.
U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Inschrijven Triascoop

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Vrijblijvende prijsopgave aanvragen trainingEN

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.