Search
Close this search box.

Valpreventieweek 2020

De jaarlijkse Valpreventieweek is van 28 september t/m 4 oktober. In deze week besteedt VeiligheidNL samen met landelijke partners (waaronder KBO/PCOB, BuurtzorgNL en KNMP) en lokale (zorg-)professionals door het hele land aandacht aan bewustwording en kennisverspreiding over valpreventie.

Waarom een Valpreventieweek?

Omdat valongevallen een belangrijk en toenemend probleem vormen onder ouderen. Een valongeval is de belangrijkste oorzaak van letsel bij ouderen. Iedere 5 minuten wordt er een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp opgenomen omdat hij gevallen is. Met het oog op de vergrijzing zullen deze aantallen de komende jaren alleen maar toenemen. De prognose is dat het aantal SEH-bezoeken na een valongeval stijgt met 47% tot 2050. Het letsel opgelopen door een valongeval heeft veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven. 

Een eerste belangrijke stap om valongevallen te voorkomen is het signaleren van valrisico’s. Valpreventie is een integraal onderdeel van de cliëntveiligheidsscan. Dit is een module van TriasWeb waarmee een risicoprofiel van een cliënt of cliëntengroep kan worden gemaakt, als basis van een teamdialoog over kwaliteit in praktijk en de eisen en normen vanuit beleid en behandelaren. Een teamdialoog kan tot mooie inzichten, leermomenten en kennisdeling leiden.

Onze collega pikte laatst een mooi voorbeeld uit de praktijk op tijdens een teamgesprek; de nachtdienst vond een oudere dame met dementie  steeds op de grond naast haar bed. Er was al van alles bedacht en uitgeprobeerd in het kader van valpreventie. Totdat een nieuwe medewerker met frisse blik keek en in gesprek met haar kinderen erachter kwam dat mevrouw als kind gewend was om op de grond te slapen. Zij kreeg daarna een bed op de grond. Als je zo’n pareltje tegen komt: voer daar eens een waarderende audit op uit en gebruik de Prisma Light methodiek om de oorzaak achter de oorzaak te vinden. Hier valt net zoveel te leren als van een valincident.

Ook in een goede veiligheidsaudit zit het thema vallen en valrisico’s opgenomen. In de auditmodule in TriasWeb krijgt dit ook een plek, zodat een goed gesprek over veiligheidsnormen verbetermogelijkheden kan worden gevoerd binnen het team of de afdeling. Als je een mooie indruk wilt krijgen van de auditmogelijkheden in TriasWeb, kijk dan even naar deze korte impressie!

Voor wat betreft de intramurale zorg wijzen we je tot slot graag nog op het rapport van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugdzorg over de 516 zorginstellingen die IGJ de afgelopen jaren heeft bezocht. De inspectie heeft tijdens deze bezoeken gekeken naar drie thema’s. Per thema zijn er normen waarop wordt getoetst. Deze vind je in het Toetsingskader. Een van de thema’s is persoonsgerichte zorg. Een cliëntveiligheidsscan of een audit is essentieel om dit goed in beeld te krijgen.

Wilt u meer weten over de cliëntveiligheidsscan of auditmodule in TriasWeb? Neem dan contact op met uw adviseur of vraag informatie aan via info@triaspect.nl.

Informatie aanvraag
SOFTWARE

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Bestelformulier

Getoonde prijzen zijn inclusief BTW.
U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Vrijblijvende prijsopgave aanvragen trainingEN

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.