Veilige burger, veilige buurt

De hervorming van de langdurige zorg voltrekt zich in snel tempo. Het sluit aan op de maatschappelijke ontwikkeling dat mensen zelfstandig willen wonen met zorg aan huis en de majeure bezuinigingen die moeten worden doorgevoerd in de zorg. Hiermee verschuift ook de verantwoordelijkheid voor veiligheid van zorgaanbieders terug naar de burger. Niet iedere burger blijkt echter in staat om een veilige woonomgeving te creëren en de middelen en informatie die daarvoor beschikbaar zijn (bijvoorbeeld folders, checklists en voorlichtingsactiviteiten) juist te interpreteren en ernaar te handelen.

Informatie aanvraag
SOFTWARE

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Bestelformulier

Getoonde prijzen zijn inclusief BTW.
U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Inschrijven Triascoop

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Vrijblijvende prijsopgave aanvragen trainingEN

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.