Verdiepend onderzoek voor de Arbo RI&E

Iedere organisatie met personeel is verplicht om risico’s rondom werkomstandigheden te inventariseren en evalueren om indien nodig verbetermaatregelen te kunnen nemen. Dit wordt ook wel de RI&E genoemd. Een RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en Evaluatie. De RI&E is een fundamenteel onderdeel van het arbobeleid van zorgorganisaties. De wet schrijft voor dat op de relevante risico’s die uit de inventarisatie naar voren komen een verdiepend onderzoek moet plaatsvinden om de achterliggende oorzaken goed in beeld te krijgen.

Informatie aanvraag
SOFTWARE

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Bestelformulier

Getoonde prijzen zijn inclusief BTW.
U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Inschrijven Triascoop

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Vrijblijvende prijsopgave aanvragen trainingEN

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.