We gaan weer trainen!

Nu de maatregelen rondom het coronavirus langzaam worden versoepeld, kunnen de trainingen op locatie in sommige gevallen weer doorgang vinden. Wij volgen daarmee nauwlettend de richtlijnen. Daarnaast hebben we ons aanbod aan trainingen ook vertaald naar online trainingen. Lees hier over onze online trainingsmogelijkheden.

Trainingen op locatie

De gezondheid van onze deelnemers en onze collega’s staat voorop. Daarom zien we alleen mogelijkheden om te trainen op locatie als onderstaande maatregelen kunnen worden genomen:

  • Goede ventilatie in de trainingsruimte, bijvoorbeeld door ramen open te kunnen zetten.
  • Voldoende ruimte om deelnemers 1,5 meter uit elkaar te laten zitten.
  • Bij een groep van 12 deelnemers gaan we uit van een ruimte van minimaal 50 m2. Is de meest geschikte ruimte kleiner, dan zal het aantal deelnemers hierop moeten worden aangepast.
  • De trainingsruimte dient voldoende bewegingsvrijheid (op 1,5 meter) voor de trainer te bevatten.
  • Standaard voorzieningen, zoals scherm, wifi en flipover dienen aanwezig te zijn in de ruimte.
  • Koffie-/thee- en lunchfaciliteiten dienen aanwezig te zijn in de ruimte of in de buitenlucht. Het liefst verplaatsen we de groep zo min mogelijk.
  • In of nabij de trainingsruimte dient de mogelijkheid te zijn om handen te wassen of desinfecteren.
  • Toilet in de buurt van de trainingsruimte.
  • Bij gezondheidsklachten, zoals gedefinieerd door het RIVM, mogen deelnemers niet deelnemen aan de training. Deelnemers krijgen van tevoren een korte vragenlijst, die zij dienen in te vullen en ondertekenen.
  • Onze trainer geeft een gezondheidsverklaring af, maximaal 24 uur voorafgaand aan de training.

Open trainingen

Onze open trainingen starten weer in september, bekijk hier onze agenda. De uitvoering van deze trainingen vindt plaats op locaties waarbij de hierboven genoemde richtlijnen in acht genomen kunnen worden.

Demo’s en afspraken op locatie

Voor demo’s en afspraken op locatie gelden ook bovengenoemde richtlijnen. Omdat het vaak om kleinere groepen gaat, stemmen we de precieze maatregelen die genomen kunnen worden graag persoonlijk met u af. Uiteraard bieden we ook deze activiteiten online aan.

Calamiteitenonderzoek

Calamiteitenonderzoeken en bijbehorende interviews kunnen onder bovengenoemde voorwaarden ook weer op locatie plaatsvinden. Uiteraard kunnen deze activiteiten ook online worden georganiseerd. Om de mogelijkheden hiervoor te bespreken, kunt u contact opnemen met Saskia Bodt, Coördinator Training/Advies & Calamiteitenonderzoek, 024-4100050.

Informatie aanvraag
SOFTWARE

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Bestelformulier

Getoonde prijzen zijn inclusief BTW.
U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Inschrijven Triascoop

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Vrijblijvende prijsopgave aanvragen trainingEN

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.