Zorgprocessen vereenvoudigen

Normenkaders en regeldruk, we hebben er in de zorg allemaal mee te maken. Het geeft uitdagingen in een sterk en snel veranderend zorglandschap. Creatief en kritisch kijken naar de uitvoering van werkzaamheden en efficiënte inzet van gepassioneerde zorgmedewerkers en middelen wordt van ons allen gevraagd.

Triaspect kan hierbij ondersteunen. Door samen te kijken naar bestaande zorgprocessen en inzet van zorgmedewerkers. Een mooi middel om dit inzichtelijk te krijgen is de Prospectieve Risico-Inventarisatie (PRI). Hierbij worden risico’s en gevaren binnen de zorgprocessen vooraf geïnventariseerd en verbetermaatregelen voorgesteld.

Dit doen we met elkaar, alle betrokkenen. Samen brengen wij het proces in kaart, pellen elk onderdeel af en leggen dit naast de gewenste situatie. Hierdoor krijgen we de risico’s in beeld en beoordelen we welke impact elk risico heeft en welke interventie een mogelijke verbetermaatregel vraagt.

Het is een spannend proces dat eerlijkheid en lef vraagt van alle betrokkenen. Kritisch durven kijken naar waarom een proces verloopt zoals het gaat. Daarnaast geeft het ook verbinding. Samen kijken naar hoe het anders, beter en efficiënter kan. Naast dat het mogelijke verbetermogelijkheden oplevert, wordt ook ruime bijvangst ervaren vanwege de verwevenheid van zorgprocessen binnen een organisatie. Hoe mooi is dat.

Het is helpend om dit proces van buitenaf te laten begeleiden door een adviseur met ruime kennis op gebied van kwaliteit en veiligheid binnen de zorg, maar geen binding heeft met de betreffende zorgorganisatie. Een adviseur die met een frisse blik de juiste kritische vragen kan stellen om samen tot de kern te komen, samen te verbeteren.

Wilt u ook uw zorgprocessen onder de loep nemen? Onze Triaspect-adviseurs denken graag met u mee.

Margriet Brouwer – Adviseur en trainer Triaspect

Informatie aanvraag
SOFTWARE

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Bestelformulier

Getoonde prijzen zijn inclusief BTW.
U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Inschrijven Triascoop

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.

Vrijblijvende prijsopgave aanvragen trainingEN

U dient eerst onze cookies te accepteren voordat u het formulier kunt verzenden in verband met het tegengaan van spam. Klik hier om onze cookies te accepteren.